Slovenským dedinám chýbajú obchody s potravinami

 01. 04. 2021

Obmedzenie prístupu k potravinám je dlhodobý problém najmä obyvateľov vidieka, upozorňuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Podľa slov predsedu ZMOS Branislava Trégera je momentálne na Slovensku až 102 potravinových púští. Zvýšiť dostupnsť potravín by pomohli štátne dotácie pre stratové predajne. 

Každá obec či mesto na Slovensku má svoju technickú, ale i sociálnu infraštruktúru. Dostupnosť potravín je podľa Branislava Trégera rovnako dôležitá ako školstvo, zdravotníctvo či pokrytie signálom mobilných operátorov.

Obchody s potravinami chýbajú najmä na východe Slovenska  

ZMOS v tejto súvislosti zrealizoval prieskum, ktorý odhalil, že na Slovensku je až 102 potravinových púští, a teda lokalít bez priameho prístupu k potravinám. Tieto oblasti sa nachádzajú predovšetkým na východnom Slovensku a podľa Branislava Trégera sú jedným z dôvodov pre vytváranie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Potravinárstvo je podľa jeho slov potrené podporiť najmä z domácich zdrojov.

K aktuálnej situácii sa vyjadril aj viceprezident Zväzu obchodu SR (ZO SR) Pavol Konštiak. Potravinových púští bude podľa jeho názoru postupom času naďalej pribúdať. „Všetko závisí od ekonomiky. My obchodníci nemôžeme robiť sociálny program a nahradzovať štát. Žijeme z peňazí, ktoré si zarobíme. V tomto prípade musí pomôcť štát dotovať tieto obchody rôznou formou tak, ako sa to robí v Česku, v Rakúsku a v iných krajinách. Nemusíme vymýšľať vymyslené,“ uviedol.

Riešením môže byť dotačný program pre malé predajne  

„Rovnako ako poľnohospodárstvo je aj potravinárstvo v dnešných dňoch na ústupku, čoho dôvodom môže byť konzumný spôsob života. Jediným riešením je vytvoriť dotačný program pre malé predajne na vidieku. Ak táto predajňa v malej obci vytvára dlhodobo stratu, štát jej buď vo verejnom záujme pomôže, alebo tam takáto predajňa nebude,“ tvrdí Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Zdroje financovania dotačného programu vidí v európskych fondoch, v pláne obnovy a v štátnom rozpočte. Emil Macho zároveň apeluje na obchodné reťazce, a to najmä domáce, ktoré by nemali budovať nové predajne len vo veľkých mestách, ale cítiť i sociálne. Budovanie nových predajní na menších vidiekoch je podľa jeho slov dôležité nielen pre občanov, ktorí v danej lokalite žijú, ale i pre tých, ktorí by tu v budúcnosti chceli žiť, či pre turistov navštevujúcich tieto miesta.

ZMOS, SPPK aj obchodníci sa plánujú s problémom obrátiť na ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú.

Zdroj: tovarapredaj.sk

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?