Digitalizácia obchodu začala už pred polstoročím

 08. 04. 2021

Identifikátor produktu GTIN (GS1 Global Trade Item Number) oslavuje guľatiny. Od jeho zavedenia v globálnom maloobchode ubehlo už 50 rokov.

Dňa 31. marca 1971 sa v New Yorku zišli vtedajší lídri sektora potravín a rýchloobrátkového tovaru vrátane značiek Heinz, General Mills, Kroger a Bristol Meyer a dohodli sa na jednotnom štandarde pre identifikáciu obchodných položiek. S veľkou predvídavosťou verili, že zavedenie GTIN bude mať pozitívny vplyv aj mimo sektora potravín a že zvýši efektivitu a rýchlosť dodávateľských reťazcov všeobecne. O niekoľko desaťročí neskôr označila BBC výsledok tejto iniciatívy za jeden z 50 míľnikov vo vývoji svetovej ekonomiky.

Americký model čoskoro nasledovala Európa. Začiatkom roku 1974 prebehlo stretnutie delegátov z jedenástich štátov (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia) – riaditeľov veľkých maloobchodných spoločností, výrobcov a zástupcov EHS (Európske hospodárske spoločenstvo) v Paríži . Tí rozhodli o zavedení jednotného štandardu pre automatickú identifikáciu položiek na uľahčenie cezhraničného obchodu v rámci EHS. V roku 1976 bol na základe pôvodného čiarového kódu UPC vytvorený nový dátový nosič, čiarový kód EAN-13, umožňujúci globálne využívanie štandardnej trinásťmiestnej identifikačnej štruktúry.

Poďme sa však pozrieť, aké úlohy čakajú GS1 v budúcnosti. Zodpovedá Pavla Cihlářová, riaditeľka českej členskej organizácie GS1. "Blízka budúcnosť je celkom iste o dátach, resp. o kvalitných dátach zo zaručeného zdroja, o prechode z lineárnych na 2D kódy a o presadenie GS1 štandardov do nových sektorov. Dobrým príkladom je zdravotníctvo." Pre najbližšie roky Pavla Cihlářová odhaduje najväčšiu aktivitu okrem zdravotníctva v on-line trhoviskách (tzv. marketplaces) či napr. v stravovacích službách, ktoré s maloobchodom zdieľajú rad dodávateľov i výziev. V dlhodobejšej perspektíve by sa štandard GS1 mal stať multisektorovým. Tomuto trendu by malo pomôcť presadenie sa v cirkulárnej ekonomike, ktorej fungovanie si bez jednoznačnej identifikácie a účinného zdieľania dát naprieč dodávateľskými reťazcami možno len ťažko predstaviť.

Zdroj: logisticnews.eu

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?