Spoločnosť Kaufland na Slovensku spustila nové online trhovisko

 25. 01. 2023

Od začiatku roku 2023 spoločnosť Kaufland na Slovensku expanduje so značkou Kaufland Global Marketplace. Už otvorila nové online trhovisko Kaufland.sk.

Okrem toho sa spúšťa aj nové online trhovisko Kaufland.cz v Česku. Predajcovia a výrobcovia tak môžu len s jednou registráciou ponúkať svoj tovar online až v troch krajinách súčasne – na Slovensku, v Česku a Nemecku. Budú si tým môcť vytvoriť dodatočné predajné kanály pod silnou značkou Kaufland a využívať marketingovú silu online trhovísk. Vďaka tomu sa predajcom vytvorí nová príležitosť na zvýšenie predaja a zákazníci sa dozvedia o ich značkách a produktoch prostredníctvom viacerých predajných kanálov.

Online trhoviská spoločnosti Kaufland ponúkajú množstvo výhod

Online trhoviská ako Kaufland.sk sú ideálne ako ďalší predajný kanál pre online predajcov. Takéto platformy sú v súčasnosti kľúčovou hnacou silou príjmov v európskom e-commerce a podľa aktuálnych údajov sa očakáva, že do roku 2024 vytvoria 40 percent obratu v globálnom e-commerce. Kaufland.de je jedným z najrýchlejšie rozrastajúcich sa online trhovísk v Nemecku. Na Kaufland.de v súčasnosti ponúka svoj tovar viac ako 8 000 registrovaných predajcov – zákazníci si môžu vybrať dokopy z viac ako 40 miliónov produktov z vyše 5 000 kategórií. Na rozdiel od kamenných predajní tvoria ponuku online trhoviska hlavne produkty z non-food kategórií. 

Tento úspešný koncept sa budúci rok spustí aj na Slovensku a v Česku. Online predajcovia tak získajú rýchly prístup k novým cieľovým skupinám, ako aj k veľkému počtu potenciálnych zákazníkov, čím sa im rozšíria možnosti predaja. Pritom budú využívať infraštruktúru online trhoviska, ktorá slúži ako základ pre všetky online trhoviská spoločnosti Kaufland a ktorá im umožní centralizovanú správu ponúk, objednávok a údajov o produktoch.

Finančné výhody early bird ponuky

Predajcovia a výrobcovia značiek sa môžu zaregistrovať na nových online trhoviskách už teraz a profitovať z časovo obmedzenej early bird ponuky. Počas prvých šiestich mesiacov od spustenia nových online trhovísk nemusia pri predaji na Kaufland.sk a Kaufland.cz platiť základný mesačný poplatok ani provízie z predaja.

Okrem toho dostanú predajcovia aj špeciálny kredit na reklamy na sponzorované produkty (SPA), ktorý môžu použiť na propagáciu svojich ponúk na nových online trhoviskách. Tento marketingový nástroj umožňuje predajcom zvýšiť viditeľnosť ich ponuky a vygenerovať si vyšší obrat.

Aktívna podpora a marketingové služby od spoločnosti Kaufland

Predajcovia na online trhoviskách spoločnosti Kaufland majú k dispozícii neustálu podporu. Môžu sa kedykoľvek obrátiť na kontaktnú osobu, ktorá im odpovie na všetky otázky a pomôže s ich rastom. To je presne to, čím sa vyznačuje Kaufland Global Marketplace – úzkou spoluprácou s predajcami a osobnou podporou v jazyku príslušného online trhoviska.

S cieľom zvýšiť vlastnú výkonnosť na online trhoviskách poskytuje spoločnosť Kaufland neustále rozširujúce sa služby pre registrovaných predajcov, ako je napríklad osobný kouč výkonu predaja na Kaufland.de: Individuálne podporuje predajcov a v rámci spoločných koučingových rozhovorov odhaľuje potenciál, ktorý pre nich otvára nové príležitosti a prispieva k zvýšeniu ich predaja.

Kaufland Global Marketplace ponúka okrem služieb osobného kouča výkonu predaja a reklám na sponzorované produkty aj mnohé iné možnosti uvedenia na trh: Patria sem reklamné plochy na webových stránkach, ako sú bannery na úvodných stránkach a stránkach s ponukou, ktoré majú maximálny dosah.

Spoločnosť Kaufland ponúka predajcom a výrobcom ideálne podmienky na spustenie svojho biznisu na online trhoviskách či na rozšírenie svojich predajných kanálov. 

Cezhraničný e-commerce obchod prostredníctvom Kaufland Global Marketplace

Medzinárodný predaj prostredníctvom Kaufland Global Marketplace je mimoriadne jednoduchý. Predajcovia si môžu s minimálnym úsilím rozšíriť dosah svojej ponuky na ďalšie odbytové trhy ako je Nemecko a Česko. Technológia online trhoviska pokrýva všetky požiadavky, ktoré sú potrebné na expanziu na online trhoviská spoločnosti Kaufland. Celoeurópsky predaj je okrem iného podporovaný tým, že online trhoviská spoločnosti Kaufland zabezpečujú spracovanie platieb v platobnej mene príslušných krajín. Predajcovia a výrobcovia značiek tak ušetria prostriedky, ktoré môžu investovať do svojej spoločnosti, a zároveň si zabezpečia viditeľnosť v medzinárodnom segmente. Viditeľnosť ponúk na online trhoviskách jednotlivých krajín je možné ďalej zvýšiť prostredníctvom efektívnych reklamných opatrení, ku ktorým patrí bezplatný výkonnostný marketing a ďalšie služby retailového marketingu, ktoré je možné objednať za výhodné ceny.

Predajcovia, ktorí nechcú čakať do roku 2023, sa môžu už teraz zaregistrovať na nemeckom online trhovisku Kaufland.de a začať predávať už počas tohtoročnej vianočnej sezóny. Registrovaní predajcovia sa vďaka tomu oboznámia s obchodovaním na online trhoviskách a navyše budú môcť generovať ďalší obrat. A vďaka špeciálnej akcii pre nových predajcov neplatia počas prvých troch mesiacov na online trhovisku Kaufland.de základný mesačný poplatok.

Zdroj: strategie.hnonline.sk

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?