Spoločnosť GRiT sa stala členom Zväzu obchodu SR

 12. 04. 2023

V roku 2023 sa spoločnosť GRiT pridala do Zväzu obchodu Slovenskej republiky – organizácie, ktorá spája podnikateľov a dáva im priestor byť vidieť a počuť. Členstvo v Zväze zaisťuje prístup k aktuálnym informáciám na poli obchodu a služieb. 

Zväz obchodu Slovenskej republiky združuje asi stovku slovenských podnikateľov a väčších i menších firiem. Medzi členmi sú významné firmy z oblasti obchodu a služieb ako napríklad COOP Jednota, Labaš alebo Orange, ale tiež zástupcovia výroby, akademickej obce či školstva. Okrem toho, že Zväz prepája členov navzájom, tvorí aj spojku so slovenským štátom.

Vzhľadom na prestupujúcu digitalizáciu v dodávateľsko-odberateľských procesoch sa členstvo stáva relevantným aj pre technologické firmy. Okrem GRiTu sú členmi aj Editel, GS1 Slovakia, KASO TECHNOLOGIES, Markant alebo NRSYS.

Čo z členstva plynie

Členovia Zväzu majú prístup k odborovému vzdelávaniu a odborným akciám pre slovenských obchodníkov a ďalších zamestnancov. To je jedným z benefitov pre softvérových poskytovateľov, ktorí potom môžu zákazníkom kvalifikovane radiť a pomáhať s hľadaním vhodných riešení pre ich biznis.

Zväz taktiež prináša prehľad o programoch na podporu podnikania a rozdeľovaní podpory, ktorú môžu členovia a ich zákazníci využiť.

„Členstvo v Zväze nám tiež pomôže byť vidieť medzi inými podnikateľmi na Slovensku. Pravidelne sa s nimi budeme stretávať na odborných akciách a navzájom zdieľať svoje skúsenosti alebo novinky z trhu. Teším sa na všetky stretnutia a možno aj na príjemné profesijné spolupráce,“ sľubuje si CEO GRiTu Lubomír Veselý.

Bližšie k legislatíve

Vďaka členstvu v zväze sa spoločnosti tiež skôr dostanú k chystaným zmenám v slovenskej legislatíve. O všetkých novinkách na trhu budú počuť z prvej ruky. Zväz má totiž k dispozícii odborníkov, na ktorých sa môžu kedykoľvek obrátiť a prebrať s nimi nové zákony alebo odborové špecifiká. 

Na legislatívnych procesoch sa niekedy Zväz priamo zúčastňuje. Pre svojich členov organizuje kolektívne vyjednávanie, kde sa firmy môžu baviť o tom, čo im a ich zákazníkom chýba a čo by im vyhovovalo a dopomohlo k spravodlivejšiemu podnikateľskému prostrediu. Spoločne potom môžu rokovať so zástupcami vlády. Vďaka silnej členskej základni je hlas Zväzu počuť. 

Príkladom je otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo veci hroziacich negatívnych dopadov návrhu novely Zákonníka práce na zdražovanie potravín, konkurencieschopnosť a zamestnanosť z jesene 2022.

O všetkých aktivitách Zväzu sa verejnosť môže dozvedieť z oficiálnych internetových stránok.

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?