Slovenskí nakupujúci chcú domáce potraviny

 20. 05. 2024

Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR: Domáci obchodníci, ktorí sú členmi Zväzu obchodu SR (COOP Jednota Slovensko, CBA, Fresh/Labaš, YEME) dlhodobo podporujú slovenských pestovateľov a potravinárskych producentov. Je to ich prirodzená obchodná preferencia premietnutá v reálnej obchodnej politike, cenotvorbe, miere zaraďovania potravín slovenského pôvodu do letákových akcií, ktoré generujú najväčšie objemy predaja a v neposlednom rade v obchodnej spolupráci so stovkami lokálnych producentov potravín po celom Slovensku.

Vnímajú to slovenskí a zahraniční obchodníci a potvrdzujú mnohé prieskumy. Zistenia agentúry GfK napríklad prezentujú, že väčšina kupujúcich slovenských domácností pri nákupe uprednostňuje slovenské potraviny a jedným z dôvodov takéhoto postoja môže byť aj vnímaná kvalita lokálnej produkcie.

Prieskum tejto agentúry konkrétne odhalil, že až 6 z 10 opýtaných slovenských domácností považuje slovenské potraviny za najkvalitnejšie. „Takýto názor majú predovšetkým starší kupujúci z domácností párov alebo jednotlivcov, a v rámci nich hlavne tí najstarší – nad 70 rokov. Na opačnom konci spektra sú, naopak, menšie mladšie domácnosti do 50 rokov. Spomedzi rodín sú o kvalite slovenských potravín najviac presvedčené rodiny s dospelými členmi," povedal Ladislav Csengeri, riaditeľ divízie Spotrebiteľského panelu spoločnosti GfK pre Českú republiku a Slovensko. Isté je, že záujem o kvalitnú slovenskú potravinovú produkciu bude naďalej rásť a táto skutočnosť je jasnou výzvou pre výrobcov aj obchodníkov.

Oslabí príklon k domácim potravinám nový hráč z Poľska?

Obdobie inflácie viedlo k prehlbovaniu cenovej citlivosti a nárastu záujmu o nakupovanie v diskontných predajniach. A to zrejme nahráva do karát aj maloobchodnej sieti Biedronka z Poľska, ktorá plánuje otvoriť onedlho prvé predajne aj na Slovensku. Na domácom trhu sa vyznačuje aj silnou dominanciou poľských potravín a isté je, že aj na našom trhu bude chcieť nakupujúcich osloviť nízkou cenou, ktorá môže ísť aj na úkor kvality alebo osvedčeného bezpečného pôvodu. Bude to však slovenský zákazník akceptovať?

Viaceré škandály spojené s potravinami zo zahraničia, častokrát práve tými, ktoré pochádzali z Poľska, robia súčasného spotrebiteľa pri výbere obozretnejším a tak už nízka cena nemusí byť pri kúpe najviac rozhodujúcim faktorom. A to najmä vtedy, ak reťazec bude chcieť osloviť náročnejších zákazníkov vo väčších mestách. Zákazníci sa čoraz viac zaujímajú nielen o pôvod, ale aj zloženie či pridanú hodnotu. Isté je, že Slováci v otázke bezpečnosti a kvality potravín dôverujú najviac domácim produktom. Ich rastúcu popularitu si napokon uvedomujú aj na našom trhu dobre etablovaní obchodníci. Všetci silní retailoví hráči už majú v súčasnosti na Slovensku rozbehnuté napredujúce a neustále sa rozvíjajúce spolupráce so slovenskými dodávateľmi, ktoré prinášajú viditeľné výsledky a pozitívnu odozvu zo strany spotrebiteľa. Postaviť sa na štartovaciu čiaru tak v svetle týchto skutočností nemusí byť pre úplne nového hráča jednoduché.

Domáci obchodníci, ktorí sú členmi Zväzu obchodu SR (COOP Jednota Slovensko, CBA, Fresh/Labaš, YEME) dlhodobo podporujú slovenských pestovateľov a potravinárskych producentov. Je to ich prirodzená obchodná preferencia premietnutá v reálnej obchodnej politike, cenotvorbe, miere zaraďovania potravín slovenského pôvodu do letákových akcií, ktoré generujú najväčšie objemy predaja a v neposlednom rade v obchodnej spolupráci so stovkami lokálnych producentov potravín po celom Slovensku. Spolupráca domácich obchodných sietí združených vo Zväze obchodu SR so slovenskými výrobcami je založená na dlhoročných, prácne vybudovaných korektných vzťahoch, ktoré formujú základ obchodnej politiky slovenských obchodných reťazcov," uviedol pre RETAIL magazin.sk Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR.

Rovnako je to aj v prípade zahraničných reťazcov. „Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu majú výrazný záujem na podpore domácej produkcie a lokálnosti. Ide napríklad aj o spoluprácu v rámci privátnych značiek, kde sa zameriavajú aj na vývoj špecifických výrobkov a nových receptúr. Tiež o export slovenských výrobkov do zahraničia. Rovnako však ide aj o úspešné projekty zamerané na spoluprácu s menšími výrobcami za zvýhodnených podmienok, či rôzne vzdelávacie projekty. Táto oblasť zostáva veľkou prioritou pre všetkých obchodníkov," vyzdvihol Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Slovenskí výrobcovia tak môžu zo spoluprác s etablovanými retailovými hráčmi na trhu čerpať viaceré výhody. No a tie celý dodávateľsko-odberateľský vzťah významne posilňujú. Zahraničné reťazce, ktoré aktuálne na Slovensku pôsobia, ponúkajú zaujímavú možnosť expanzie na bonitný európsky trh, a to aj s výrobkami s vyššou pridanou hodnotou. Pre mnohých domácich producentov je táto výhoda kľúčová a výsledkom spoluprác s obchodníkmi je aj to, že mnohí dokázali výrazne narásť a zabezpečiť si istú budúcnosť.

Vďaka spolupráci sme otvorili slovenským producentom nielen trhy v rámci V4, ale aj celej Európy. Ročne sa cez obchodné siete združené v SAMO vyvezú do zahraničia slovenské produkty v hodnote okolo 400 miliónov €. Toto všetko však nejde bez vzájomnej spolupráce nielen v rámci odbytu, ale aj na poli vývoja produktov a inovácii receptúr. Všetko toto má následne pozitívny vplyv na produkciu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou," povedal Martin Krajčovič a dodal: „Obchod zároveň prechádza transformáciou a ak chceme dosiahnuť aj nastavené ciele v rámci udržateľnosti, tak si to vyžaduje intenzívnejšiu spoluprácu aj s dodávateľmi. V rámci dosiahnutia uhlíkovej neutrality je to úplná nevyhnutnosť, keďže v rámci celého potravinového reťazca má vplyv na uhlíkovú neutralitu najmä poľnohospodárstvo a potravinárstvo." Všetky aktivity, ktoré smerujú posilneniu domácich výrobcov, obchodníci intenzívne podporujú.

Zväz obchodu SR dlhodobo podporuje zároveň aj opatrenia štátu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti domácej potravinárskej výroby. Modernizácia produkcie, ako aj a nové technológie spracovania produktov tak môžu výraznou mierou prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu úspešnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov," vysvetlil Filip Kasana.

Obchodníci pomáhajú domácej produkcii aj spoluprácou na privátnych značkách

Slováci chcú kvalitné, bezpečné a cenovo prijateľné potraviny. A keďže väčšina slovenských domácností považuje slovenské potraviny za najkvalitnejšie, riešením sú privátne značky. Pohľad do nákupných košíkov spotrebiteľov napokon rastúci podiel privátnych značiek dlhodobo ukazuje. Tento trend so sebou priniesla pandémia a ešte viac ho akcelerovala inflácia. Na tohtoročnej konferencii New Retail Summit sa k týmto zmenám spotrebiteľského správania vyjadril Ladislav Csengeri z prieskumnej agentúry GfK, ktorej dáta ukazujú, že po troch po sebe nasledujúcich nákupoch privátnej značky radikálne klesá šanca, že sa spotrebitelia vrátia k značkovej alternatíve. Obchodníci zintenzívňujú spolupráce so slovenskými výrobcami aj v tomto smere a vývoj cenovo prijateľných produktov privátnych značiek, ktoré budú prinášať istotu kvalitných a bezpečných domácich potravín, je významnou súčasťou dodávateľsko-odberateľského vzťahu.

Systém COOP Jednota podporuje domácich producentov aj prostredníctvom vlastných značiek, z ktorých viac ako 85% pochádza práve od slovenských dodávateľov. Pri vlastných značkách spolupracujeme s približne 90timi slovenskými dodávateľmi. Vďaka tomu, že máme takmer 2 000 predajní po celom Slovensku, poskytujeme svojim dodávateľom záruku stáleho odbytu vo veľkých objemoch. Preto dokážeme s dodávateľmi dohodnúť zaujímavé a výhodné ceny produktov vlastných značiek, čo zákazníci v súčasnosti oceňujú," prezentovala Jana Kuklová, hovorkyňa z COOP Jednoty. „Portfólio výrobkov vlastných značiek tvorí viac ako 760 tovarov. Prioritou pri jeho rozvoji je, aby ho tvorili práve produkty od domácich slovenských a lokálnych výrobcov. Každý výrobok s logom COOP Jednota, uvedený pod vlastnou značkou, prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na bezpečnosť a garanciu kvality. V roku 2023 sa zrealizovali laboratórne kontroly na takmer 1 300 výrobkoch, ktoré sa nakúpili v sieti COOP Jednota za rovnakých podmienok, ako ich nakupuje spotrebiteľ," dodala.

Spolupráca na vývoji produktov privátnych značiek otvára slovenským producentom dvere aj na zahraničné trhy. „Viacerí domáci producenti doslova vyrástli na spolupráci s obchodníkmi a cez privátne značky obchodníkov dokázali exportovať svoje výrobky na väčšie zahraničné trhy. Dokonca niektorí sú vo svojich kategóriách, aj vďaka tejto spolupráci, natoľko silní, že v súčasnosti už dokážu exportovať svoje produkty aj pod ich značkou. Dôležitým predpokladom tohto je však vzájomná dôvera a následne konkurencieschopná produkcia s dostatočným objemom produkcie a konzistentnou kvalitou. Rovnako schopnosť inovovať produkty a prispôsobovať sa tak požiadavkám iných trhov, ktoré majú svoje špecifiká," dodal Martin Krajčovič.

Príležitosť spolupráce s reťazcami nachádzajú aj menší lokálni výrobcovia

Hoci výrobné kapacity niektorých producentov nie sú dostatočné na pokrytie dopytu celého trhu, ich ponuka je v regiónoch vyhľadávaná a tak si v regáloch úspešne nachádzajú miesta aj výrobky z lokálnej produkcie.

Náš typický zákazník žiada čerstvý tovar zo svojho regiónu. Ak je zvyknutý na konkrétny chlieb z lokálnej pekárne, u nás ho vždy nájde. Regionálne družstvá majú vybudované dlhoročné a silné partnerstvá s lokálnymi pekármi, mäsiarmi a spracovateľmi či výrobcami mlieka a mliečnych produktov. Vďaka našim 25 spotrebným družstvám spolupracujeme s viac ako 1 300 lokálnymi slovenskými dodávateľmi, čo predstavuje významnú podporu pre slovenskú agropotravinársku vertikálu," povedal Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Silnejúce konkurenčné prostredie

Ani trh s potravinami však nemožno nafúknuť. Silná konkurencia na maloobchodnom trhu zráža ceny a domácim producentom môže uškodiť. „Na Slovensku máme silné konkurenčné prostredie, ktoré tlačí ceny nadol. Podľa viacerých analýz je preukázateľné, že obchodníci vrátili ceny pri množstvách položiek na úroveň z pred roka a dokonca pri viacerých kategóriách možno hovoriť už aj o deflácii. Avšak aj tempo zlacňovania, ak chceme zachovať podiel domácich potravín, ktoré sú v priemere drahšie, má svoje limity. Preto ten tlak môže nastať na domácu produkciu, najmä pre nižšiu konkurencieschopnosť. Aj analýza Ministerstva financií SR ukázala, že tempo zdražovania slovenskej produkcie bolo vyššie, ako zdražovanie potravín z dovozu. Ak to teda bude iba o cene, tak domáca produkcia môže na tom utrpieť," podotkol Martin Krajčovič.

Tlak na domácich producentov potravín je v súčasnosti už aj tak pomerne vysoký a vstup ďalšieho diskontéra na trh ho len zvýši. O tom, či lacnejšie a menej kvalitné zahraničné alternatívy vezmú podiel domácim výrobkom a budú stáť za zánikom menších slovenských producentov, ktorí nebudú dostatočne konkurencieschopní, však v konečnom dôsledku rozhodne zákazník. A ten sa viac menej vyjadruje v prieskumoch jasne.

Zdroj: https://biznis.sk/article/slovenski-nakupujuci-chcu-domace-potraviny/66444f14a2f16986845ee003

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?