Rast cien potravín v obchodných reťazcoch sa v júli opäť spomalil

 29. 08. 2023

Podľa najnovších štatistík sa zvyšovanie cien potravín v obchodných reťazcoch na Slovensku v júli znova umierilo. Hoci ceny stále rastú, tempo tejto inflácie sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi zmiernilo. Čo stojí za týmto poklesom rastu cien a aké sú možné dôsledky pre spotrebiteľov?

Spotrebiteľské ceny v obchodných sieťach združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) zaznamenali aj v júli 2023 nižší rast než v období predtým. Ceny potravín u týchto predajcov zaznamenali priemerný medziročný nárast o 12,4 %. Pri drogérii a hygienických potrebách to bolo 10,9 %. Uvedené údaje vychádzajú z vlastných dát obchodných reťazcov SAMO. Odrážajú vývoj cien tam reálne kupovaných tovarov.

Na porovnanie maloobchodné ceny potravín v máji tohto roku v prípade predajcov potravín SAMO rástli medziročne v priemere o 15,2 %. V prípade drogérie a hygienických potrieb o 13,4 %. „Ako je z týchto údajov zrejmé, rast cien v obchodných sieťach našich členov sa trvalo spomaľuje. To prispieva k všeobecnému tlmeniu inflácie na Slovensku. V týchto obchodných sieťach totiž nakupuje väčšina spotrebiteľov na Slovensku. Profitujú z toho aj ich zákazníci. Ceny v predajniach členov SAMO patria v súčasnosti k najnižším na trhu,“ vraví Martin Krajčovič, predseda SAMO.

K spomaleniu inflácie cien potravín v obchodoch SAMO prispela najviac kategória mäsa. Tá v júli zaznamenala priemerný medziročný rast o 4 %. Priaznivo sa vyvíjala aj cena mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré boli vyššie o 6,3 %. Naopak, ceny v júli medziročne najmenej klesali v kategórii ovocia a zeleniny (+16,9 %) a pečiva (+15,9 %).

Pri mäse sa odzrkadlil najmä priaznivý vývoj cien hydiny a hydinových výrobkov. Rovnako pozitívne sa vyvíjala situácia na trhu s mliekom. Jeho cena sa určuje na medzinárodných trhoch, kde sa situácia stabilizovala a nedochádzalo k turbulenciám. Opačný vývoj v prípade ovocia a zeleniny spôsobila hlavne neúroda niektorých komodít a ich nepriaznivá cena na medzinárodných trhoch. Do ich cien stále zasahuje aj energetická kríza. Mnoho druhov ovocia a zeleniny z vlaňajšej úrody je stále v chladiacich skladoch. Tie majú vysokú energetickú náročnosť a ich cena je projektovaná na dlhšie obdobie. V prípade pečiva do cien negatívne vstupovali opakujúce sa legislatívne zásahy do ceny práce i vysoké ceny energií,“ vysvetľuje rozdielny pohyb cien jednotlivých komodít Martin Krajčovič.

Inflácia by bola ešte nižšia

Uvedené cenové údaje SAMO nezohľadňujú predajné akcie a zľavy z vernostných programov. Ak by sa zarátali, inflácia cien u týchto obchodníkov by bola ešte nižšia, pretože prostredníctvom akcií a zliav predávajú viac ako polovicu svojho potravinového sortimentu.

Pri porovnaní s júlovými údajmi Eurostatu (+ 10,8 %) vyplýva, že priemerná medziročná inflácia potravín sa v členských obchodných sieťach SAMO dlhodobo pohybuje približne na rovnakej úrovni, ako je priemer v EÚ.

Obchodníci združení v SAMO sa rozhodli zverejňovať vlastné údaje o inflácii svojich cien s ohľadom na pozornosť, ktorá sa tejto téme venuje v rámci celospoločenskej diskusie. „Veľmi dobre rozumieme dôvodom, pre ktoré je vývoj cien potravín a ostatných tovarov dennej spotreby pod drobnohľadom verejnosti. Zároveň vnímame, ako sa táto téma využíva v politickom boji, pričom nie vždy sa politici riadia reálnymi dátami, z čoho sa následne odvíjajú návrhy, ktoré sú pre zdravé konkurenčné prostredie na Slovensku škodlivé,“ zdôvodňuje motiváciu SAMO zverejňovať vlastné údaje o inflácii spotrebiteľských cien vo svojich členských obchodných sieťach Martin Krajčovič.

Zdroj: tovarapredaj.sk

Zdroj obrázku: modernyobchod.sk

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?