Medzinárodná letecká a námorná preprava: ako je na tom a koľko stojí?

 25. 10. 2023

Kríza v medzinárodnej leteckej a námornej preprave, ktorá sa začala koronavírusovou pandémiou, doteraz úplne neodznela. Objemy prepráv stále nedosiahli hodnoty z roku 2019, dodávateľské reťazce sa plne neobnovili a dopyt po väčšine komodít je menší. Vyhliadky pre medzinárodnú prepravu však nie sú také čierne, pretože na trhu už sledujeme aj pozitívne záblesky.

Už viac ako tri roky sa medzinárodná preprava stretáva s problémami, ktoré spôsobil rad po sebe idúcich negatívnych vplyvov. Najskôr sa svet dlhé mesiace stretával s dôsledkami pandémie covid-19 a v minulom roku prišla ďalšia zásadná rana – vojna na Ukrajine. Tieto a mnohé ďalšie vplyvy spôsobili vo svetovom obchode značné turbulencie.

Covidové online nákupy

Počas covidu sa trh výrazne prehrial. Služby boli obmedzené a ľudia online objednávali extrémne množstvo tovaru. A keďže na taký veľký tok tovaru neboli pripravené, kapacity neboli dostatočné a ceny za prepravu extrémne vzrástli. Napríklad v roku 2021 sa sadzba za prepravu 40' kontejnera v relácii Shanghai – Hamburg vyšplhala až na 15.000 USD, čo bol oproti predpandemickému stavu rádovo 1000% nárast. Navyše sa trh nárazovo mohol stretnúť dokonca s umelým znižovaním kapacity lodí, čo ešte viac zvyšovalo cenu prepravy.

Extrémne ceny a inflácia

Pred začiatkom vojny na Ukrajine sa situácia začínala pomaly stabilizovať, bohužiaľ však nie na dlho. Situáciu opisuje Martin Tokič, riaditeľ pobočky Geis CZ Air+Sea: „Vojnový konflikt na Ukrajine priniesol do už aj tak nestabilného prostredia ďalšiu nervozitu, ktorá sa odrazila do situácie, keď v zásade nebolo možné reálne plánovať tak výrobu, ako aj odbyt. Spoločnosti stáli pred skokovo sa zvyšujúcimi nákladmi na energie, zároveň bolo zložité tieto náklady premietnuť obratom do koncových cien pre spotrebiteľov. Spotrebitelia tiež začali byť pri míňaní finančných prostriedkov obozretnejší než v období pandémie, keď nefungovali služby, a míňalo sa prakticky iba za tovar. A ďalší nárast inflácie toto uvažovanie ešte podporil.“ 

Ceny prepravy klesli

S poklesom dopytu, respektíve spotreby, teda tiež klesol dopyt po prepravných kapacitách. Import z ázijských krajín do USA výrazne poklesol, a tiež import z Ázie do Európy čelí extrémnemu poklesu. Logicky teda došlo k zníženiu prepravných cien v porovnaní s rokmi 2021 a 2022. Súčasné sadzby v reláciách medzi Čínou a hlavnými európskymi prístavmi sa pohybujú okolo 1.000 USD za prepravu 40' kontajnera.

Situácia je veľmi podobná ako v leteckej, tak aj v námornej preprave zo vzdialených trhov. Dostatočne nevyťažené nákladné lode podľa plavebného poriadku lodiari čas od času nevypravia, ale naopak väčšou mierou vyťažujú následné spoje. A lietadlá? Po uvoľnení pandemických reštrikcií a obnove osobnej leteckej dopravy sa opäť viac nákladu pridáva do pasažierskych letov, globálny objem však nestúpa.

Nádej umiera posledná

Tempo rastu spotrebiteľských cien však pozvoľna spomalilo a inflácia už postupne klesá. Kedy sa to však premietne do dopytu a do akej miery a kedy to ovplyvní medzinárodnú prepravu, je otázkou. Tokič dopĺňa: „Veľkú úlohu v tejto situácii hrá psychické rozpoloženie spotrebiteľa. Pokiaľ bude každý deň jeho prvá myšlienka taká, že hlavne nesmie minúť žiadne peniaze, bude sa trend otáčať veľmi pomaly. Na druhú stranu sa tomuto nemožno diviť. Aj vzhľadom na pokles reálnej mzdy, celkovej geopolitickej situácie a nejasnej budúcnosti, pristupujú ľudia k svojim financiám opatrnejšie.“

Viacej informácií na www.geis.sk

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?