Emission-Free Delivery v dvanástich ďalších európskych mestách

 26. 07. 2023

Logistická spoločnosť Dachser plánuje s cieľom minimalizovať emisie a zlepšiť udržateľnosť výrazne rozšíriť bezemisné doručovanie zberných zásielok v vybraných centrách miest. Službu s názvom "Emission-Free Delivery" plánujú spustiť v dvanástich ďalších európskych mestách do konca roka 2025. Aký vplyv bude mať tento krok na logistiku a životné prostredie?

Zámerne sme si stanovili ambiciózny cieľ zdvojnásobiť do konca roka 2025 počet miest, v ktorých budeme poskytovať službu bezemisného doručovania Dachser Emission-Free Delivery,“ hovorí Alexander Tonn, COO Road Logistics v spoločnosti Dachser. „Naše pobočky sú veľmi motivované splniť túžbu našich zákazníkov po udržateľnejších dodávkach do centier miest. Dosiahnutie tohto cieľa je založené na našom očakávaní, že ľahké elektrické nákladné vozidlá budú oveľa dostupnejšie a rozšírenie nabíjacích infraštruktúr sa v celej Európe urýchli.“

Počet miest s bezemisnou službou sa zdvojnásobí

Vďaka svojmu modulárnemu systému je služba Dachser Emission-Free Delivery teoreticky vhodná pre akékoľvek európske mesto. Doručenie Dachser Emission-Free Delivery je už dostupné v dvanástich vybraných oblastiach doručovania v centrách miest, a to v Berlíne, Kodani, Dortmunde, Freiburgu, Madride, Mníchove, Osle, Paríži, Porte, Prahe, Štrasburgu a Stuttgarte. K týmto dvanástim mestám sa do roku 2025 pridá ďalších dvanásť, Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, Kolín nad Rýnom, Londýn, Malaga, Rotterdam, Štokholm, Toulouse, Varšava a Viedeň.

Pobočky Dachser využívajú modulárny systém prispôsobený miestnym požiadavkám, ktorý zahŕňa použitie elektrických dodávok a nákladných vozidiel, ako aj elektricky poháňaných nákladných bicyklov. Bicykle sú špeciálne navrhnuté pre zbernú službu a ťažký paletový tovar. V závislosti od konkrétnych požiadaviek mesta tento koncept zahŕňa aj použitie malých tranzitných terminálov – tzv. mikrozberných miest v blízkosti centier miest. V týchto prípadoch začínajú nákladné bicykle svoje jazdy na mikrozbernom mieste a doručujú tovar do rušných peších zón. Elektrické nákladné vozidlá následne zásobujú mikrozberné miesta tovarom alebo doručujú tovary priamo príjemcom, ak sú balíky alebo palety príliš veľké alebo ťažké na prepravu bicyklom.

Geografia, sociálna štruktúra, administratíva – každé mesto má svoj jedinečný profil, ktorý pri plánovaní a implementácii oblasti doručovania bez emisií berieme do úvahy,“ vysvetľuje Tara Li, projektová manažérka Dachser Emission-Free Delivery. „Zároveň využívame naše skúsenosti získané v dvanástich európskych mestách na identifikáciu synergií a potenciálu pre optimalizáciu.“

Pozitívny vplyv na životné prostredie i vodičov

Služby bezemisného doručovania Dachser Emission-Free Delivery v centrách miest pomáhajú mestským samosprávam zlepšovať kvalitu ovzdušia a znižovať hluk z premávky. Pretože elektrické vozidlá a bicykle neemitujú žiadne znečisťujúce látky do ovzdušia, zohrávajú významnú úlohu pri udržiavaní čistého vzduchu.

Dachser nakupuje na nabíjanie svojho vozového parku len elektrinu generovanú z obnoviteľných zdrojov. Tým sa emisie skleníkových plynov z prevádzky v poslednej fáze dopravy znižujú na nulu. Taktiež sa výrazne znižujú hlukové emisie a použitie nákladných bicyklov tiež znamená menšiu prepravnú preťaženosť spôsobenú nákladnými vozidlami. Batériové elektromobily sú dobrou správou aj pre vodičov, pretože už nie sú vystavení vibráciám motora v kabíne.

Služba bezemisného doručovania Dachser Emission-Free Delivery podporuje dlhodobú stratégiu logistického poskytovateľa Dachser v oblasti ochrany klímy. Tým, že podporuje udržateľný rozvoj podnikania a sústreďuje sa na procesy, energetickú efektívnosť, inovácie a zodpovednosť voči spoločnosti, otvára spolu so svojimi zákazníkmi a partnermi cestu pre udržateľnú logistiku.

Zdroj: systemylogistiky.sk

Zdroj obrázku: logisticsinsider.in

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?