Biedronka vstupuje na maloobchodný trh: Domáci producenti čelia novému cenovému súboju

 16. 01. 2024

Po vstupu obľúbenej polskej reťazca Biedronka na slovenský maloobchodný trh sa domáci producenti nachádzajú v novom cenovom boji. Súčasná situácia sľubuje zaujímavé zvraty v konkurencii a výrazné zmeny vo výbere a cenách pre zákazníkov. Čo to znamená pre miestnych výrobcov a spotrebiteľov?

Zväz obchodu verí, že ich konzistentná obchodná politika a podpora domácich producentov im pomôžu zostať konkurencieschopnými. 

Na slovenský maloobchodný trh avizuje v tomto roku vstúpiť poľský diskontný reťazec Biedronka. Podľa prezidenta zväzu obchodu Filipa Kasanu je však otázne, ako to zmení situáciu na trhu. 

„Akékoľvek prognózy sú predčasné," uviedol. Slovenské obchodné siete združené vo zväze obchodu sa podľa neho budú i naďalej snažiť oslovovať svojich zákazníkov cenovo výhodnými tovarmi slovenského pôvodu.

Sme presvedčení, že touto konzistentnou obchodnou politikou dokážeme byť na trhu úspešní i naďalej a prinášať aj nadstavbovú pridanú hodnotu v podobe podpory domácich producentov a regionálnej zamestnanosti," tvrdí.

Ako môže prispieť k dielu štát?

Činnosť podnikateľskej sféry v nasledujúcom období dokáže v značnej miere ovplyvniť výkon príslušných politík štátu.

Dôležitou prioritou vlády by preto podľa Kasanu malo byť vytváranie priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie, ktoré vytvára hodnoty pre národné hospodárstvo a zabezpečuje ľudom prácu.

Keďže stabilita verejných financií je základom pre udržateľný rozvoj krajiny, podnikateľská sféra očakáva, že vláda bude prijímať nevyhnutné opatrenia v pozícii zodpovedného hospodára podporou hospodárskeho rastu a znižovaním rozpočtového deficitu a dlhu, a to aj výraznejším znižovaním výdavkov štátu," uviedol šéf zväzu obchodu.

Problém v konkurencieschopnosti a sebestačnosti

Ako naliehavé priority vníma podporu vzdelanostnej ekonomiky s presahom na trh práce a zameranie sa na technologickú transformáciu.

V týchto oblastiach výrazne Slovensko zaostáva a stále viac strácame konkurencieschopnosť. Dosiahnuté výsledky podporných opatrení v týchto oblastiach síce nie sú merateľné v krátkodobom horizonte, no ich nastavenie a najmä dôsledná a zodpovedná realizácia dokážu postupne priniesť vyššiu kvalitu života na Slovensku," uviedol.

Dôležitou prioritou by podľa zväzu obchodu malo byť zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zabezpečenie dostupnosti potravín pre ľudí žijúcich na vidieku, okrem iného aj hľadaním nástrojov finančnej podpory na zachovanie štandardných maloobchodných predajní na vidieku po vzore okolitých krajín.

Zväz očakáva, že vláda bude k potrebe eliminácie rozširovania takzvaných potravinových púští pristupovať maximálne zodpovedne a najmä reálnymi krokmi napĺňajúc všeobecný verejný záujem.

Zástupné témy ako rôzne formy regulácie obchodu a úvahy o zásahoch do cenotvorby sú slepou uličkou, keďže prax potvrdzuje, že nič zmysluplné a udržateľné takéto riešenia neprinesú," dodal Kasana.

Zdroj: biznis.sk

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?