V blízkosti hlavného mesta vyrastie nový logistický park

 10. 08. 2021

Nový logistický areál, ktorý sa bude nachádzať v blízkosti Bratislavy má vybudovať BHS Real Estate v spolupráci s Panattoni. Projekt Panattoni Park Bartislava je reakciou na vysoký dopyt po skladových priestoroch. Jeho rozloha bude 330 tisíc metrov štvorcových, na pozemku pri obci Plavecký Štvrtok. Ten poskytuje napojenie na diaľnicu D2. Celková výška investície presiahne čiastku 59 miliónov €.

V prvej fáze budú v areáli vybudované dve moderné haly s množstvom udržateľných prvkov s rozlohou 12 000 a 6 000 metrov štvorcových. Obe haly, s vysokým výrobno-logistickým štandardom, budú cieliť na vysoké hodnotenie medzinárodnej ekologickej certifikácie BREEAM New Construction.

Vznikom tohto areálu dôjde k navýšeniu zásobovacích kapacít, čo zvýši efektivitu fungovania obchodných a priemyslových podnikov v okolí Bratislavy. Navyše bude podporená expanzia firiem do žiadaného regiónu, ktorá v súčasnosti kvôli obmedzeným logistickým kapacitám stagnuje. Okrem rozvoja dodávateľského reťazca má nový park pomôcť aj rozvoju e-commerce.

„Pandémia koronavírusu výrazne zvýšila dopyt po logistických centrách, preto sa BHS Real Estate Fund rozhodol, že vstúpi na túto dynamicky sa rozvíjajúcu časť realitného trhu,“ hovorí Pavel Borovička, konateľ realitných spoločností BHS REF.

„Pre tretí projekt Panattoni na Slovensku sme získali lokalitu, v ktorej bol dlhodobý potenciál prezentovaný už v minulosti, ale chýbal investor a developer priemyslových nehnuteľností,“ hovorí Erik Ivaničko, riaditeľ slovenskej pobočky Panattoni.

Panattoni Development Company je významnou svetovou developerskou spoločnosťou v súkromných rukách. Od zahájenia činnosti v strednej Európe v roku 2005 dokončila spolu vyše 10,5 miliónov m2 moderných priemyselných priestorov v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a Veľkej Británii. Medzi kľúčových klientov patria spoločnosti ako Amazon, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco.

Zdroj: retailmagazin.sk

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?