Sklad a manipulácia: Aj skladové vozíky si zaslúžia pravidelnú údržbu

 03. 06. 2024

Príchod jari bol ideálny čas na revíziu stavu manipulačnej techniky. Úskaliam zimy a vysokej vlhkosti sú síce vystavené najmä exteriérové vozíky, no aj vo flotilách pod strechami hál je vždy namieste uistiť sa, že čo sa hýbať má, sa hýbe plynulo, a čo sa hýbať nemá, sa nehýbe vôbec. Pravidelná údržba a dôsledná starostlivosť o manipulačnú techniku totiž môžu jej životnosť výrazne predĺžiť. Napokon, zdravý vozík je nielen spoľahlivý, ale šetrí aj nemalé peniaze.

Máloktorý sklad by sa zaobišiel bez spoľahlivej manipulačnej techniky. Odborníci pripomínajú, že predísť poškodeniu a predĺžiť životnosť znamená jednak zaobchádzať so strojmi primerane a tiež venovať im pravidelnú pozornosť.

K starostlivosti o manipulačnú techniku pristupujeme veľmi zodpovedne, lebo ide o jeden z nosných prvkov logistických procesov v našom logistickom centre," konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika. Okrem každodennej vizuálnej kontroly je potrebné myslieť aj na pravidelný servis. A kým niektoré úkony je možné zvládnuť svojpomocne, občas neuškodí ani návšteva autorizovaného profesionála.

V rukách dobre zohraného tímu

So skladom rastie aj veľkosť flotily manipulačnej techniky. Niet preto divu, že v logistických centrách veľkých reťazcov sa na starostlivosť o vozíky kladie veľký dôraz a vynakladajú nemalé prostriedky. „Priamo u nás v logistickom centre sa staráme o viac ako tisíc kusov manipulačnej techniky vrátane 400 kusov techniky z našich predajní. Pri tomto množstve techniky, ktorá je nasadená 24 hodín denne, je nemožné sa vyhnúť poruchám, ktoré vznikajú na dennej báze," pripúšťa Lucia Vargová a dodáva, že najčastejšou príčinou poruchy je opotrebovanie. Napríklad pri kolesách, keďže dochádza k vysokým nájazdom techniky v priemere viac ako 3 000 prevádzkových hodín ročne.

Rovnako aj v spoločnosti Lidl Slovensko prejde manipulačná technika rukami technikov každý deň. „Pri pravidelných prehliadkach je potrebné vozík pripraviť tak, aby bol technicky spôsobilý na prevádzku. Pri nepravidelných servisných zásahoch ide o poruchy a poškodenia strojov spôsobené v prevádzke. Najčastejšie ide o výmeny nabíjacích káblov, kolies a kapotáže," vysvetľuje Ondrej Pecha, konzultant technického nákupu Lidl Slovensko.

Oba reťazce disponujú vlastným tímom expertov, ktorí na starostlivosť o manipulačnú techniku dohliadajú. Stratégia firiem sa líši v tom, ako pristupujú k riešeniu komplexnejších porúch. „Jednoduché opravy si robíme svojpomocne. Zväčša ide o výmeny kolies, káblov, krytov a podobne. Na zložitejšie a náročnejšie opravy máme každý pracovný deň k dispozícii servisných špecialistov od výrobcu nami používaných strojov," hovorí Ondrej Pecha z Lidl s tým, že závažným poruchám predchádza neustála kontrola. „Náš tím technikov okrem skúseností disponuje aj zakúpeným diagnostickým systémom, takže 99,9 % úkonov potrebných pre stabilné fungovanie techniky vykonávame vo vlastnej réžii,“ hovorí o prístupe spoločnosti Kaufland Lucia Vargová.

Ostro sledované vozíky

Komfort vlastného servisného tímu nie je štandardom, no ani v menších prevádzkach by manipulačná technika nemala ostať na pokraji záujmu. Práve naopak, venovať vozíku starostlivý pohľad by malo byť súčasťou pracovného rituálu na začiatku každého dňa. „Každý deň odporúčame vykonať takzvanú dennú kontrolu spočívajúcu predovšetkým vo vizuálnej kontrole zariadenia," navrhuje Katarína Valenteje s tým, že rozsah činností, ktoré je možné na zariadení vykonávať, je podrobne uvedený v návode na obsluhu.

Pravidelná vizuálna kontrola a čistenie manipulačnej techniky sú dobrým štandardom, ktorým by sa mali riadiť všetci zákazníci," potvrdzuje Martin Kozlov. „Vysokozdvižné vozíky majú mnoho otvorených pohyblivých častí, ktoré podliehajú vplyvom prostredia, v ktorom pracujú, a ich mazanie by bolo určite prínosom k životnosti vozíka," hovorí. Pri pravidelnej kontrole treba brať do úvahy charakter prostredia, v ktorom sa vozík pohybuje. „Pri prašných prevádzkach odporúčame zariadenia pravidelne čistiť a podľa možností zabezpečiť vyfúkanie nečistôt kompresorom," upresnila Katarína Valenteje. Prípadné zistené poškodenia, alebo únik kvapalín je potrebné riešiť s autorizovaným servisom.

Rovnako ako u ľudí aj dlhodobému zdraviu vozíkov prospievajú preventívne prehliadky. „Minimálne ročný servis s technickou kontrolou je potrebný aj v prevádzkach so sporadickým používaním," pripomína Martin Kozlov. Ako často sa má pravidelná údržba vykonávať, však závisí v prvom rade od typu zariadenia. Intervaly sa medzi jednotlivými zariadeniami líšia z pohľadu času, ako aj záťaže meranej motohodinami. Pravidelný servis stanovuje výrobca a je uvedený v návode na obsluhu.

Aj batéria potrebuje správny režim

Väčšina modernej manipulačnej techniky používanej v súčasných skladoch využíva elektrický pohon. Prevádzka vozíkov je vďaka batériám tichšia a čistejšia. Aby však takou ostala čo najdlhšie, je nevyhnutné dodržiavať určité prevádzkové zásady. „Dodržiavaním základných pravidiel, ako sú dolievanie vody po nabíjaní, čistenie od prachu, dodržiavanie správnych cyklov nabíjania či nabitie batérie na maximum, udržíme batériu po celý čas v skvelej kondícii a predĺžime jej životnosť na maximum," pripomína Katarína Valenteje.

Tieto základné pravidlá sa však líšia v závislosti od technológie konkrétneho typu batérie. „V prípade oloveno-kyselinových batérií je dôležité nechať batériu kompletne nabiť a ukončiť celý nabíjací proces bez prerušovania. Po nabíjaní je rovnako dôležité dolievať demineralizovanú vodu, ktorá sa počas finálnej fázy nabíjania odparuje spolu s inými plynmi," pripomína Martin Kozlov. Dnes je už takmer každá batéria vybavená systémom Aquamatic, ktorý obsluhe umožňuje doplniť vodu do všetkých článkov batérie rovnomerne pomocou jedného prívodu a zároveň obsahuje indikátory hladiny kvapaliny na jednotlivých článkoch. „Keďže ide o články naplnené kyselinou, ich životnosť predlžuje pravidelná vizuálna kontrola a čistenie prípadného úniku kyseliny. Veľmi negatívny vplyv na životnosť oloveno-kyselinovej batérie má hlboké vybitie batérie pod 20 % kapacity batérie," dodáva Martin Kozlov.

V prípade Li-ion batérií ide o bezúdržbový energetický systém, ktorého životnosť predlžuje skôr správne nastavenie a používanie v prevádzke. „V ideálnej prevádzke sa kapacita vozíka pohybuje niekde medzi 80 % až 20 % kapacity batérie, využíva sa medzidobíjanie a podobne ako pri oloveno-kyselinových batériách sa musíme vyhnúť hlbokému vybitiu," vysvetľuje Martin Kozlov a dodáva, že pri Li-ion batériách je to menej ako 10 % kapacity. Batérie zároveň chráni Battery Management System (BMS), čo v praxi znamená, že pri prekročení bezpečného limitu vozík spomalí a odstaví hydraulické funkcie, aby mal operátor dostatok času na presun k nabíjacej stanici.

Zdroj: https://www.systemylogistiky.sk/2024/05/29/sl-sk-98-sklad-a-manipulacia-aj-skladove-voziky-si-zasluzia-pravidelnu-udrzbu/ 

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?