Po technológiách je veľký dopyt, pandémia ho urýchlila

 15. 07. 2021

Pandémia ovplyvnila nielen ľudské zdravie, ale aj zdravie firiem. Podľa štúdie Logistika 2020+ museli firmy čeliť úplne novým situáciám, či už bezprecedentným prepadom alebo nárastom dopytu po logistických službách. O tom, akú rolu v tomto môžu hrať moderné technológie, ako môžu pomocť pri zmenách a aký je po nich dopyt, vysveltí v rozhovore Bohumil Tejnický, managing partner spoločnosti VertiFlex.

Do akej miery podľa vás moderné technológie zvyšujú šancu firiem na úspech v krízovom období?

Pokiaľ hovoríme o krízovom období pandémie, je prínos technológií zásadný. V čase núteného „vydýchnutia“ po dlhom behu vznikol priestor pre zmenu interných procesov. Nasledujúce nutné maximálne vyťaženie existujúcich automatizačných technológií pomohlo nemálo firmám z okruhu mojich známych nielen prekonať ťažkosti s vplyvom pandémie na ľudské zdroje, ale aj naučiť sa robiť veci inak a lepšie. Okrem možnosti prehodnotenia interných procesov a smerovania k vyššej bezpečnosti kolegov na exponovaných miestach bolo možné zistiť, kde sú medzery, ktoré sa aj skôr dali riešiť inak, ale nebol na to priestor alebo vôľa. Je potrebné zmieniť aj technologické vybavenie pre zvýšenie bezpečnosti. My sme, napríklad, začali ponúkať germicidné žiariče v prístupových oknách našich zakladačov a možnosť periodickej automatickej ozonizácie skladovaného materiálu v celej skladovacej veži.

V rámci štúdie Logistika 2020+ sa 91 % oslovených manažérov zhoduje na tom, že rozsiahle nasadenie vyspelých technológií môže pomôcť pri prevencii pred ďalšími podobnými krízami. Súhlasíte s týmto tvrdením, a čím by ste ho prípadne doplnili?

Jednoznačne. Vývoj technológií riadi dopyt – teraz sa do popredia dostala nutnosť ochrany zdravia, nie je pochýb o tom, že sa tento aspekt darí zlepšiť, a hoci zrejmá primárna motivácia podnikov je do budúcna zabezpečiť prevádzku, zároveň dochádza k zlepšovaniu pracovných podmienok pre kolegov. Krízové ponaučenie zlepší kvalitu života a nastavené nové pravidlá dovolia koordinovane reagovať v prípade, že sa situácia bude opakovať.

Aký je záujem slovenských firiem o automatizáciu a digitalizáciu? Zaznamenali ste významnejšie zmeny v záujme zo strany slovenských firiem, resp. firiem pôsobiacich na Slovensku za posledný rok? Nakoľko je automatizácia a digitalizácia dostupná pre stredné a menšie spoločnosti?

Zaznamenali sme výrazný nárast dopytu po automatizácii a nepripisujeme to len pandemickej situácii, taký vývoj už bol naštartovaný dlho a pandémia ho len urýchlila. Dostupnosť týchto technológií rozhodne nie je obmedzená len pre veľkých hráčov. Veľmi rýchla návratnosť ukazuje na to, že náklad na získanie nie je opodstatnený len z dlhodobého pohľadu v porovnaní s nákladmi na neautomatizovanú prevádzku. My tomu navyše ideme oproti, môžeme ponúknuť formu spolupráce bez nutnosti získania technológie – skladovanie aj vychystávanie v zakladačoch môžeme dodávať ako službu priamo v mieste podnikania klienta, náklad na štart je potom veľmi malý a všetko použitie ide priamo do nákladov, zároveň je možné veľmi rýchlo také riešenie škálovať, napríklad v e-commerce je to neoceniteľná výhoda.

Slovenský priemysel je veľmi orientovaný na oblasť automotive. Premena, ktorá v súčasnej dobe tento odbor čaká, prinesie zásadné zmeny do výrobných procesov jednotlivých automobiliek aj ich dodávateľov. Do akej miery môžu technológie uľahčiť úspešnú realizáciu takýchto zásadných zmien?

Automatizačné technológie tieto zmeny neuľahčia, budú pre ne totiž absolútne nevyhnutné. Zložitosť podmienok a požiadavky klientov nebude možné do budúcna riešiť rentabilne starými spôsobmi. Pokrok je nutné vnímať ako nevyhnutnosť pre udržanie fungovania, tak ako to napokon bolo aj vždy historicky. Nejde pritom len o to, technológie zaviesť, ale aj maximálne využiť. Samotné automaty sú len také efektívne, ako im ich zapojenie do procesov prostredníctvom riadiaceho softvéru dovolí. Preto, napríklad, my vyvíjame vlastný český systém riadenia pre automatické sklady Vertinode AI na báze umelej inteligencie. Dovoľuje plánovať skladové operácie v zakladačoch na základe historických dát pre najväčší výkon, alebo odhaľovať vyťaženie operátorov a časy doručenia skladových zákaziek, napríklad pre zásobovanie výroby alebo e-commerce expedíciu.

Zdroj: logisticfocus.sk

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?