Nové procesy v logistike vďaka brexitu

 10. 02. 2021

Činnosť mnohých obchodných a logistických spoločností zmenil odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Prípravy na brexit začali v spoločnostiach už dávno a často nešlo o jednoduché zmeny. S čím sa museli niektoré spoločnosti zápasiť a kde narazili na problémy? Ako s tým všetkým zahýbala pandémia? To všetko sa dočítate v tomto článku.

Vysoké nároky na colných deklarantov

Slovník slovenských eportérov obohatili nové pojmy. EORI, EIDR, MRN. Skratky, ktoré sú jedným zo symbolov konkrétneho dopadu brexiu na medzinárodný obchod, teraz dominujú aj v slovenských colných deklaráciách. Napriek tomu, že dohoda medzi EU a Spojeným kráľovstvom uzavretá 24. decembra minulého roku stanovuje, že sa na dodávky tovaru z oboch oblastí nebudú vzťahovať žiadne clá, neznamená to, že sa export a import obíde bez administratívneho colného odbavenia. Koniec minulého a začiatok tohto roka tak bol poznamenaný prípravami a pomerne veľkými pôrodnými bolesťami novej colnej procedúry. Základom úspešnej obchodnej výmeny medzi krajinami Európskej únie a Veľkou Britániou je teraz v podstate dokonalý dátový tok medzi exportérom, importérom a logistickým partnerom. Na poslednú chvíľu boli nastavené nové procesy. Prvý mesiac skúseností ukázal problémy hlavne na strane britských importérov, ktorí neboli dostatočne informovaní o svojich povinnostiach. Každá britská spoločnosť dovážajúca tovar z Európskej únie musí totiž od 1. januára 2021 mať od svojho colného úradu pridelené EORI číslo (Economic Operators’ Registration and Identification systém), ktoré je potom súčasťou všetkých colných dokumentov. Importér je tiež ten, kto rozhoduje o spôsobe colného odbavenia dovozu do Veľkej Británie. Môže sa rozhodnúť pre štandardný dovoz s colným odbavením ihneď po príjazde tovaru do krajiny alebo pre dovoz s odkladom colného riadenia na šesť mesiacov (tzv. EIDR – Entry into the declarant’s records). Rovnako tak môže zvoliť dovoz tovaru predjednaného na miestnom colnom úrade, ktorý mu udelí colné evidenčné číslo predjednaného dovozu tovaru (tzv. MRN – Movement Reference Number), ktoré je spárované s EORI číslom, prípadne sa dá zvoliť iná špecifická colná procedúra v rámci zjednodušeného colného riadenia (CFSP). Všetky vývozné dokumenty sa v každom prípade rovnako párujú s ŠPZ vozidla, ktoré bude so zásielkou prekračovať hranice Európskej únie a Spojeného kráľovstva.  

DACHSER sa na brexit pripravoval niekoľko rokov. Personálne posilňoval, doškoľoval záložné ľudské zdroje, vzdelával klientov. Našich zákazníkov sme sa snažili veľmi dôkladne pripraviť na brexit. Zostavili sme Brexit Checklist (zoznam úloh, ktoré je potrebné urobiť pre vývoz do Spojeného kráľovstva) a pred koncom roku sme boli v stálom kontakte so zákazníkmi. Našťastie ťažíme z výhody našej logistickej siete a tiež naše DACHSER pobočky vo Veľkej Británii robili rovnakú osvetu druhému koncu supply chainu. 

Realita však tiež priniesla zmeny, na ktoré nebolo možné sa dopredu pripraviť. Britské colné úrady proces priebežne upravujú, aby bol plne automatizovaný systém colného odbavenia na hraniciach čo najplynulejší. To kladie na colných deklarantov na slovenskej, respektíve únijnej strane veľké nároky. V podstate sa neustále dozvedáme nové skutočnosti a naši odborníci na colnú problematiku sa ich snažia do našich procesov rýchlo implementovať. Verím, že nasledujúce týždne už prinesú do britsko-unijného obchodovania viac kľudu a predovšetkým ustálenie procesu.

Jan Polter, DACHSER Czech Republic

Alternatívy k pozemnej doprave

Ako sa na brexit pripravuje GEFCO?  Samozrejme intenzívne sledujeme, ako sa situácia vyvinie. Aj my, podobne ako ďalšie firmy v odbore, sa obávame, že môže dôjsť k zdržaniu kamiónov na hraniciach medzi Veľkou Britániou a Francúzskom. Preto klientom ponúkame alternatívy k pozemnej doprave. V rámci produktu Short Sea využívame pre prepravu do a z Veľkej Británie námornú prepravu, po ceste putuje tovar len takzvanú poslednú míľu. Určite to nenahradí tradičnú pozemnú dopravu, ale je to veľmi zaujímavá alternatíva. Samozrejme sme zaistili vyššie skladové kapacity, aby sme mohli zákazníkom ponúknuť tiež možnosť vytvorenia vyšších skladových zásob. Človek pracujúci v oblasti logistiky musí byť flexibilný. Brexit nie je jediným faktorom, ktorý toky ovplyvňuje. Aktuálne sa potýkame napríklad s nedostatkom voľných kontajnerov pre železničnú a námornú dopravu. My to pociťujeme predovšetkým pri tokoch z a do Ázie, ale ide o celosvetový fenomén. No a potom je tu samozrejme pandémia, ktorá zasahuje do všetkých odvetví, logistiku nevynímajúc.

S brexitom ale prichádzajú aj príležitosti. Pozorujeme naozaj prudký nárast dopytu po colných a daňových službách. Naše colné oddelenie je nimi ozaj plne vyťažené, naviac pomáhame aj kolegom z britskej pobočky našej spoločnosti. Vo výsledku zatiaľ nevidím žiaden zásadný negatívny dopad brexitu. Skôr pociťujem určitú neistotu spojenú s potenciálnym vývojom britskej ekonomiky. Nikto nevie, čo brexit naozaj prinesie, ale ja som sa rozdiel od mnohých iných ľudí optimista. GEFCO doručuje veľké množstvo tovaru do Veľkej Británie, takže za seba dúfam, že tamojšia ekonomika pobeží dobre.

Aleksander Raczynski, GEFCO

Čakali sme už tvrdý brexit

Mimoriadny rok 2020 poznamenala nielen globálna pandémia, ale od konca druhej svetovej vojny úplne nový precedens – vystúpenie jedného z pilierov Európskej únie zo spoločenstva. Od januára už nie je Británia súčasťou jednotného trhu. Vývoz a dovoz tovaru však pokračuje ďalej. Ako ovplyvnila slovenské prepravné spoločnosti neschopnosť oboch entít dosiahnuť jasnú dohodu s dostatočným predstihom a aký je stav na hraniciach únie dnes? Vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa síce 24. decembra 2020 dohodli na podmienkach dohody o budúcich vzťahoch, musí ich ešte schváliť Európsky parlament. Preto bolo dohodnuté takzvané dočasné uplatňovanie dohody od 1. januára 2021, inak by automaticky vstúpili do platnosti všetky opatrenia a obchodné bariéry EU pre takzvané tretie krajiny. Na základe toto sú teda vzájomné prepravy EU a Británie oslobodené od povoľovacieho riadenia a colná procedúra má novú, špecifickú podobu. 

Pre exportérov, importérov a prepravné spoločnosti to nebola taká úľava, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Rozhodnutie prišlo neskoro a takmer všetci už boli pripravení na takzvaný tvrdý brexit. Dohoda sa zdala byt v nedohľadne, a tak sme krátko pred Vianocami zaobstarali povolenie CEMT pre všetky naše vozidlá. Náklady na CEMT sú však len zlomkom investícií, ktoré musela spoločnosť do príprav na brexit vložiť. Obdobie pred Vianocami bolo poznamenané nebývalou špičkou. Väčšina podnikov v Spojenom Kráľovstve sa chcela predzásobiť, takže sa exporty v októbri a novembri niekoľkonásobne navýšili. Vykrývali sme teda zvýšené požiadavky našich zákazníkov smerom do Veľkej Británie s malým spätným vyťažením a zároveň personálne posilňovali a zvyšovali kompetencie našich zamestnancov v colnej problematike. V jednom kľudnejšom období nášho biznisu medzi Vianocami a koncom roku sme potom pripravovali našich vodičov na zmeny odsúhlasené na poslednú chvíľu. 

Začiatok roka tak bol z pohľadu exportu do Veľkej Británie prekvapivo kľudnejší. Väčšina predvídavých firiem sa predzásobila a zavážať sa v bežných objemoch začalo až v polovici januára. Koniec januára potom priniesol v oblasti exportu ukľudnenie. Väčším problémom sa teraz javí import z Británie. Vyzerá to tak, že tamojšie colné úrady nestíhajú včas preclievať a mnoho našich odjazdov tak naberá meškanie. Prejavuje sa aj nedostatok personálu na colno-deklarantských pozíciách, čo často vedie k procedurálnym chybám.  

Zmeny a chaos spojený s brexitom má však aj iný dopad: pred koncom minulého roku sme zaznamenali nárast dopytu na prepravu do Veľkej Británie. Predsa len sa jedná o trh špecifický a náročný a niektorí dopravcovia sa ďalšími komplikáciami v podobe neistých príprav na brexit nechceli zaťažovať. Pre spoločnosti VCHD Cargo je to dobrá správa. Nové príležitosti v súčasnej rozkolísanej dobe predsa len nerastú pri ceste.

Petr Kozel, VCHD Cargo

Veľký tlak na zmenu procesov

Na rozdiel od nekončiacej epidémie a jej nepredvídateľnosti sme mali celý rok čas sa na brexit dostatočne pripraviť. 31. decembra 2020 skončilo prechodné obdobie pre odchod Veľkej Británie z EU. Od 1. januára 2021 s atak Veľká Británia stala z pohľadu colných predpisov treťou krajinou a prestali platiť všetky licencie a povolenia k dovozu/vývozu spolu so všetkými číslami EORI, ktoré boli dovtedy pridelené britskými orgánmi. Pre dovozy do EU začali platiť všetky obmedzujúce tarifné a netarifné opatrenia, vrátane povinnosti k vnútroštátnym daniam vznikajúcim pri dovoze tovaru (DPH, SpD). Rovnako je to aj pre tovar exportovaný do Veľkej Británie. S klientmi sme sa dopredu snažili prebrať všetky možné dôsledky tejto zmeny. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme im totiž mohli pomôcť výrazne znížiť riziko narušenia obchodných tokov a dodávateľských reťazcov s partnermi vo Veľkej Británii. Usporiadali sme semináre s odborníkmi z Colného jednateľstva Zelinka spadajúceho do skupiny C.S. CARGO, ktorí sú u nás v oblasti brexitu tí najpovolanejší. 

Rozhodnutie o finálnej podobe brexitu bohužiaľ prišlo na poslednú chvíľu a vyvolalo veľký tlak na zmenu procesov. Najnáročnejšia je teraz administratíva. Najväčšou zmenou je, že samotné firmy musia po novom vytvárať faktúru ku každej zásielke ako podklad pre colné riadenie. Naviac potrebujú pri potravinách osvedčenie potvrdzujúce súlad s hygienickými predpismi EU, takzvané fyto alebo veterinárne kontroly. Mnoho firiem bohužiaľ nemalo nastavené systémy či pripravenú dokumentáciu pre colné odbavenie zásielok, čo spočiatku zdržiavalo najviac. Proces colného riadenia už potom spravidla ani nebýva tak problematický. Po novom takisto platí, že než je pri dovoze colný doklad vybavený (elektronicky odbavený), nemôžu firmy s tovarom nakladať. Pri vývoze musí tovar čakať na pripravenie a colné prejedanie exportného dokladu, ktorý cestuje do Veľkej Británie so zásielkou. Pre niektorých zákazníkov sú prekvapením aj sadzby cla na dovážaný tovar, pokiaľ nedosiahnu bezcolný dovoz podľa dohody. Ohľadom rýchlosti odbavenia na hraniciach platí, že AEO subjekty neprídu o výhodu prednostného odbavenia. 

Aktuálna situácia s pandémiou celému procesu tiež nepomáha, chýba doladenie a vyjasnenie celej rady postupov vyžadujúcich čas na to, aby si ich všetci zažili. S klientmi denne individuálne riešime implementáciu colných procesov a ďalšej administratívy. V súvislosti so zvýšenými nákladmi spojenými s čakaním na hraniciach a novými administratívnymi úkonmi sa cena prepravných služieb neustále zvyšuje. Vďaka našim skúsenostiam sa snažíme mať situáciu maximálne pod kontrolou a sme pripravení operatívne plniť požiadavky a podmienky kladené na našich zákazníkov.  

Aleš Willert, C.S.CARGO

Zdroj: praktickalogistika.cz

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?