Konferencia Digitálny sklad: s riadeným skladovaním môže začať každý

 23. 06. 2021

Ako začať s riadeným skladovaním? Na čo nezabúdať pri implementácii skladového systému alebo ktoré ciele v logistike je vhodné sledovať a vyhodnocovať? Odpovede na tieto a ďalšie otázky zistili účastníci dopoludňajšej konferencie Digitálny sklad, ktorú vo štvrtok 10. 6. 2021 usporiadala spoločnosť GRiT.

Bezmála trojhodinová konferencia prilákala viac než 80 účastníkov a na virtuálnom pódiu sa vystriedalo päť rečníkov, ktorí sa s divákmi podelili o svoje odborné skúsenosti z rôznych oblastí internej logistiky. Akcia bola určená záujemcom, ktorí nemajú s riadenou logistikou žiadne skúsenosti.

Čo je to systém na riadenie skladov a ako ho vybrať?

Celú udalosť odštartovali zástupcovia usporiadateľskej spoločnosti GRiT. Lubomír Veselý, CSO z GRiT-u, predstavil pojem riadeného skladovania a možnosti, ktoré spoločnosti majú pri výbere systémov na riadenie skladov (WMS). Časť prezentácie venoval porovnaniu skladového systému a skladového modulu v ERP. Ten síce dokáže evidovať množstvo tovaru v sklade, ale sklad fakticky neriadi – nenavádza skladníkov k tovaru ani neupravuje vychystávacie stratégie. (Viac o rozdieloch tu.)

Pri výbere WMS nezabudol zmieniť, že zmena sa netýka len procesov vnútri spoločnosti, ale zmenu treba uskutočniť najmä v hlavách vedenia a zamestnancov. „Staré kroky vedú k starým výsledkom,“ povedal Veselý a zdôraznil, že nejde o to ohnúť systém na pôvodné procesy, ale celkovo procesy upraviť do novšej a modernej podoby, a to v súčinnosti dodávateľa i odberateľa. Pridal aj niekoľko ukážok úspešných implementácií a vypichol jednotlivé prínosy pre firmy.

V prvej časti svojej prezentácie predstavil divákom Miroslav Králík, Delivery Manager skladového riešenia LOKiA WMS, osem základných otázok, na ktoré je nutné si odpovedať pred samotnou implementáciou WMS. Či už ide o oblasť integrácií alebo pokrytia skladu wi-fi signálom, je nutné už pri výbere WMS vedieť, ktorých oblastí sa bude nasadenie WMS dotýkať, teda ich treba mať ošetrené.

Druhá časť bola už viac praktická. Miroslav Králík previedol divákov implementáciou skladového systému LOKiA WMS krok za krokom, od prvej logistickej analýzy cez skúšobnú prevádzku až po ostré spustenie. Celý proces sa skladá zo šiestich bodov, z ktorých každý obsahuje niekoľko ďalších za sebou idúcich krokov.

Jednoznačná identifikácia tovaru a sledovanie cieľov (KPI)

Aby bolo možné vôbec sa baviť o riadenom skladovaní, je nutné v sklade jednoznačne identifikovať tovar. Na to slúžia prevažne čiarové kódy, a to ako na tovare, tak aj na úložných pozíciách v sklade. Ich funkciu, skladbu, význam a vôbec tvorbu opísala Hana Strahlová, EDI špecialistka zo spoločnosti GS1 Česká republika. Otázky účastníkov sa dosť točili okolo stále viac sa rozmáhajúcich RFID čipov. Strahlová potvrdila, že v budúcnosti budú zohrávať čoraz väčšiu rolu, ale momentálne je ich cena ešte pre mnoho spoločností nedosiahnuteľná a zbytočne vysoká.

Ako sa postaviť k nastavovaniu a meraniu KPI, ukázal Rudolf Malý, Logistický audítor zo spoločnosti Future Logistics a lektor z Logistickej akadémie. Pri stanovovaní cieľov je nutné klásť tie správne otázky a stavať na dátach. Upozornil na častú chybu, ktorá sa opakuje u spoločností rôznych veľkostí, a to, že chcú merať všetko. Nielen že to nejde, ale hlavne je to úplne zbytočné. Stredným e-shopom odporučil sledovať časovú náročnosť pickingu, chybovosť a robiť pravidelnú ABC analýzu.

Umelá inteligencia predpovedá budúce dopyty 

Program konferencie uzavrel Tomáš Formánek, CEO spoločnosti Inventoro, ktorý predstavil službu na predpoveď budúcich dopytov. Umelá inteligencia v tomto programe analyzuje dáta za posledné 2 roky a na základe predikcie budúceho dopytu dokáže odporučiť optimálne množstvo tovaru v sklade. Zároveň vyhodnocuje, ktoré skladové položky najviac zarábajú a ktorých je lepšie sa zbaviť. Takisto stráži dostupnosť tovaru a automaticky odporúča, kedy je vhodný čas objednať ďalší.

Súvisiace články

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?