Automatizácia skladu – módny trend či nutnosť

 07. 05. 2021

Logistické spoločnosti sú nútené uvažovať o automatizácii skladových procesov najmä z dôvodov ušetrenia nákladov na ľudské zdroje a zefektívnenie samotnej práce. Ďalším meradlom môžu byť limity priestoru logistických areálov.

Na prvom mieste stoja financie. Ak sa firma pre automatizovaný sklad rozhodne, musí počítať s pomerne vysokými investičnými nákladmi. Počiatočná investícia do automatizácie je vždy vyššia ako do výstavby skladu obsluhovaného manuálne, avšak prevádzkové náklady potom bývajú podstatne nižšie.

Veľkú úlohu pri voľbe automatizácie procesov však hrá aj skutočnosť, že vďaka automatizácii možno využiť väčšiu výšku skladu, ktorá je napríklad pre manuálne skladovanie paliet nedosiahnuteľná. Tento faktor dokáže v niektorých prípadoch zatieniť ostatné rozhodovacie hľadiská, pretože investor z dôvodu nedostatku skladovej plochy inú možnosť pre rozšírenie skladu nemá. Automatizácia však nešetrí len skladovú plochu či pracovnú silu, ale aj manipulačnú techniku.

Kto to dotiahne až do konca?

Martin Koudelka, vedúci marketingu spoločnosti Jungheinrich (ČR), poukazuje na fakt, že automatizácia je v logistike v posledných rokoch veľká téma. Stále je ale veľký rozdiel medzi počtom diskusií o možnostiach automatizácie, medzi projektmi na papieri, a hlavne potom medzi skutočne realizovanými projektmi, ktorých sú v Českej republike jednotky až nízke desiatky ročne. Každý by rád automatizoval, ale málokto má odvahu a vôľu tento proces dotiahnuť do konca.

"Problém je predovšetkým v dĺžke plánovacieho a implementačného procesu. Základom je vždy dôkladná analýza prostredia a nasadenie, pretože skutočne nie všetky aplikácie sú k automatizácii vhodné. Nasleduje spracovanie projektu, výber vhodnej technológie a kalkulácie návratnosti. Samotná realizácia, stavba a uvedenie do prevádzky je nakoniec tou ľahšou časťou. Pri jednoduchých projektov môže všetko prebehnúť v rámci 12 až 15 mesiacov. U veľkých systémov sa ale bavíme rádovo o niekoľkých rokoch, a to je horizont, ku ktorému v Česku smeruje máloktorá spoločnosť. Vždy je jednoduchšie nakúpiť klasickú techniku ​​a niekde nájsť ľudí, ako pracovať na dlhodobom posune efektivity a produktivity," vysvetlil Martin Koudelka a podotkol, že aj napriek tomu sa ale realizujú veľmi zaujímavé projekty od jednoduchých nasadení samostatných autonómnych vozíkov po komplexné skladové systémy. Projektov je rozhodne každý rok viac a viac. Prispievajú k tomu celospoločenské trendy, ako je nedostatok vhodnej pracovnej sily, tlak na obmedzenie výstavby ďalších logistických centier na zelenej lúke, či tlak na konkurencieschopnosť a produktivitu ľudskej práce.

V súčasnosti sa využívané technológie dajú rozdeliť na autonómne vozíky AGV (Auto Guided Vehicle) a systémy ASRS (Automated Storage and Retrieval Systém). AGV sa využívajú pri preprave a zakladaní najrôznejších bremien ako v skladoch, tak vo výrobe a môžu aj obsluhovať sklad v podobe autonómnych systémových vozíkov.

Robotické vozíky a dopravníkové riešenia

Vývoj na poli robotizácie a automatizácie prešiel za posledné dva roky veľkými zmenami. Najväčší rozvoj nastal u e-commerce, kde došlo k nárastu požiadaviek zákazníkov v desiatkach až stovkách percent. Podľa Martina Petríka, vedúceho oddelenia marketingu spoločnosti Linde Material Handling Česká republika je možné z celkových trendov robotizácie automatizácie konštatovať, že pokračuje zavádzanie robotických vozíkov a rozmach zažívajú tiež automatizované dopravníkové riešenia. Ďalší trend predstavujú riešenia na automatickú paletizáciu a depaletizáciu tovaru. Veľký záujem je tiež o efektívne riešenie skladovania drobných dielov. Príkladom môže byť ultra vysokohustotný systém AutoStore od spoločnosti DEMATIC, koncernového partnera Linde Material Handling.

O tom, že zavedenie robotickej manipulačnej techniky nemusí byť zložité, presvedčili v Linde Material Handling svojich zákazníkov na začiatku roka. Predstavili tzv. AGV Warehouse Bulding Blocks, moduly, ktoré riešia v praxi najčastejšie prípady nasadenia robotických vozíkov. Jedná sa o prevoz paliet z dopravníka až k ôsmim úložnými miestam na podlahe alebo tiež zásobovanie výrobnej linky pomocou logistického vláčika ťahaného inteligentným robotickým ťahačom.

Cieľom je efektivita skladových procesov

"V skladoch sa začínajú objavovať riešenia obsahujúce prvky umelej inteligencie, systémy, ktoré sú nielen prepojené s výrobou, skladovaním a objednávkami, ale vedia aj predikovať dopyt. Tieto systémy už dokážu pracovať s nákupným správaním jednotlivých zákazníkov, najmä v oblasti B2C," uviedol Martin Petřík a dodal, že na úrovni automatizácie dochádza k ďaleko lepšiemu prepojeniu vozíkov s WMS systémami. Skladové systémy, ako sú napríklad dopravníky, sa vedia s manipulačnou technikou synchronizovať. Vozík príde k pásu presne v okamihu, keď je to potrebné, čo celkovo zvyšuje produktivitu výrobných procesov.

Inteligentné systémy sa tiež už na základe prebehnutých procesov samy učia, ktoré manipulácie sú efektívne viac a ktoré menej. Na základe toho si samy upravujú algoritmy pre budúce manipulácie.

"Ukázalo sa, že automatizácia má nielen zásadný vplyv na zefektívnenie skladových procesov, ale prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti prevádzky, a to hneď dvojakým spôsobom: ak sa vo firme zavedú robotické vozíky, zvýši sa bezpečnosť prevádzky, pretože vozíky majú dokonale naprogramované trasy aj bezpečnostné senzory, ktoré ich včas chránia pred kolíziami," uviedol Martin Petřík a poukázal na druhý nezanedbateľný faktor – automatizácie a robotizácie predlžujú vzdialenosť medzi ľuďmi v sklade alebo úplne zamedzujú ich kontaktu, čo je dobré z hygienického hľadiska.

O tom, ako je sklad závislý na ľudskej obsluhe zraniteľný, sa v čase pandémie presvedčila nejedna spoločnosť. Manažéri a vlastníci všetkých spoločností hľadajú cesty, ako výrobu a skladovanie pred možnými vplyvmi infekcií a pandémií do budúcnosti ochrániť. Jednou z ciest je práve automatizácia. Spoločnost Linde Material Handling v tomto smere ponúkla zákazníkom ďalšiu pridanú hodnotu systému Linde Safety Guard – systém teraz môže sledovať nielen vzájomné priblíženie manipulačnej techniky a obsluhy skladu, ale aj vzájomné priblíženie osôb v sklade.

Bez jednoznačnej identifikácie sa nezaobídeme

Jednu z firiem, ktorá automatizáciu využíva, predstavuje Kiekert-CS. V ich závode je denne v prevádzke 57 výrobných liniek, ktoré každý deň produkujú 180 tisíc zámkov do cestných vozidiel. Každý zámok sa skladá z približne šesťdesiatich komponentov. Už tieto čísla ukazujú, ako prepracovaný systém zásobovania výroba vyžaduje. Úloha pre logistiku teda znie: denne dodať na výrobné linky viac ako desať miliónov komponentov. Tie musia byť dodané včas a v presne stanovenú dobu.

"V súčasnej dobe u nás vyrábame 6700 typov zámkov. To sa pochopiteľne prejavuje na počte komponentov, z ktorých sa tieto zámky vyrábajú. V súčasnej dobe pracujeme s viac ako dvanástimi tisícmi rôznych komponentov," povedal Petr Kuchyňa, General Manager spoločnosti Kiekert-CS, a zdôraznil, že logistika preto vyžaduje jednoznačnú identifikáciu materiálu. Je potrebné presne vedieť, aký materiál má na konkrétne linky smerovať a z ktorého regálu je nutné vychystávať. Vzhľadom na to, že sa jedná o výrobu pre automobilový priemysel, je vyžadovaná tiež vysledovateľnosť. To znamená, že musí byť možné spätne dohľadať dátum výroby u všetkých zámkov, aké komponenty boli použité a tiež prípadne dohľadať čísla dodacích listov dodávateľov. Komponenty sú preto skladované v riadenom sklade, bez akejkoľvek papierovej evidencie. Celý proces riadi systém SAP.

Linka znižuje chybovosť a eliminuje straty

Úplne automatizovanú linku pre vychystávanie lekárenského tovaru používa spoločnosť Alliance Healthcare. Distribúcia lekárenského sortimentu je koncentrovaná do skladu v Prahe – Malešiciach, odkiaľ firma zásobuje všetky lekárne v Čechách. Automatická linka dokáže vyskladniť až 26 tisíc riadkov objednávok denne z celkového množstva 50 tisíc riadkov. Linka, ktorá pomohla výrazne znížiť chybovosť a eliminovať straty tovaru, nahradzuje prácu päťdesiatich ľudí, čo podstatne urýchľuje návratnosť obstarávacej investície.

V najväčšej špičke je na automatickej linke vychystaných až 750 prepraviek za hodinu, pričom kapacita automatu je až 1200 prepraviek za hodinu.

Automatizácia vie nahradiť opakovanú činnosť, ktorú pracovníci v sklade vykonávajú. Navyše je táto činnosť vykonáva lepšie a bez chýb. Správne využitie automatizovaného skladu tiež dokáže zvýšiť výkon, čo sa môže prejaviť napríklad na rýchlejšej distribúcii tovaru.

Ako sme už uviedli, na začiatku je nutné počítať s vyššími vstupnými nákladmi než v prípade klasického skladu. Výhody vyplývajúce z automatizovaného skladovania sa prejavia po dlhšej dobe.

Zdroj: dnoviny.cz

Súvisiace články

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?