SSCC ako jednoducho dostupné vylepšenie logistiky

 23. 12. 2016

Logistika, to sú takmer vždy preteky s časom. Akákoľvek časová úspora, či už technologická, alebo procesná, je teda vítaná. Využitie logistických etikiet so SSCC kódmi je jednoduché a dostupné vylepšenie, ktoré vyššie zmienené podmienky spĺňa. O ich využití v EDI komunikácii sme sa bavili s Davidom Reichelom z CCV Informačné systémy. 

Ako sú logistické etikety so SSCC kódmi efektívne v rámci celého dodávateľského reťazca? Aké výhody prinášajú odberateľom, aké dodávateľom?

Najväčším prínosom SSCC kódov na označovanie paliet štandardizovanou etiketou je bezpochyby výrazné zrýchlenie príjmu tovaru. Podľa prieskumov medzi našimi zákazníkmi, ktorí tieto paletové etikety využívajú, ide až o 30% úsporu času pri príjme tovaru. Pokiaľ je využitie SSCC kódov prepojené s elektronickým avízom o dodaní (DESADV, tzv. elektronický dodací list), je pre zamestnanca skladu práca ešte jednoduchšia a rýchlejšia. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že najviac výhod použitia SSCC kódov realizuje odberateľ. Skladový personál naskladní logistickú jednotku, najčastejšie paletu alebo kontejner, ktorej obsah je práve pomocou SSCC kódu identifikovaný, pomocou jediného „pípnutia“. Medzi ďalšie pozitívne efekty je možné zahrnúť napríklad výrazne lepšiu sledovanosť tovaru alebo zvýšenie presnosti pri jeho zavádzaní.  

Aj pre dodávateľa je zrýchlenie dodávok v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca výhodou, zvlášť pokiaľ disponujú vlastným vozovým parkom. Vďaka skráteniu doby príjmov totiž nedochádza k dlhým prestojom a autá je možné využívať efektívnejšie. To platí aj pre poskytovateľa logistických služieb. Z toho plynie aj zlepšenie vzťahu so zákazníkom, ktorý zrýchlenie dodávok vníma ako pridanú hodnotu v obchodnom vzťahu. Prehľad a zrýchlenie expedície tovaru je ďalšou dôležitou výhodou. 

Nakoľko sa v súčasnosti logistické etikety s SSCC kódmi využívajú? Vyžadujú ich napr. retailové reťazce od svojich dodávateľov? V ktorých ďalších odvetviach nachádzajú uplatnenie?

Prieskum, ktorý sme realizovali pred dvomi rokmi v Českej republike a na Slovensku medzi spoločnosťami z oblasti retailu, ukázal, že využitie SSCC kódov sa pohybuje v ráde skôr nízkych desiatok percent. Pri zavedených dodávateľoch do obchodných reťazcov, ktorí už využívajú moderné technológie, ako je EDI komunikácia, sa však využitie SSCC blížilo 50 percentám. 

S  obchodnými reťazcami Ahold alebo Makro sme realizovali na českom trhu úplne prvé pilotné projekty už v roku 2011 a dnes obaja významní odberatelia vyžadujú aktuálne od väčšiny svojich dodávateľov využitie paletových etikiet, ktoré umožňujú využiť elektronický dodací list DESADV s väzbou na SSCC kódy na paletách. Taktiež sa nám ich podarilo rozbehnúť o rok neskôr aj na Slovensku.

Okrem retailu využívajú paletové etikety aj reťazce so stavebninami či výrobcovia obalových materiálov, zatiaľ im však väčšinou chýbajú výhody nadväznosti na elektronickú výmenu dát. 

Sú SSCC kódy vždy viazané na elektronický dodací list DESADV? Môžete špecifikovať ich miesto v rámci EDI komunikácie?

Vkladať SSCC kódy do elektronických dodacích listov nie je nič náročné a túto možnosť už využívajú desiatky spoločností v Česku aj na Slovensku. „Vylepšenie“, ktoré umožňuje jednoduché označenie logistických jednotiek a ich jednoduchú kontrolu, nehovoriac o 100% presnosti zavádzania do informačného systému, je logickou cestou, ako EDI komunikáciu rozšíriť o ďalšiu štruktúrovanú informáciu. 

Moderné riešenia EDI komunikácie toto rozšírenie už umožňujú a pracovník logistiky „pretiahnutím“ (drag and drop) jednoducho priradí počty balení jednotlivým SSCC kódom podľa toho, ako a na koľkých paletách bude tovar vychystaný.

Ako majú postupovať firmy, ktoré ešte logistické etikety s SSCC kódmi nepoužívali, ale chcú s tým začať? Aké nároky to kladie na ich procesy, informačný systém a pod.?

Začať používať logistické etikety so SSCC kódmi je jednoduché a firma s tým môže začať prakticky okamžite. Na portáli www.vytvoretiketu.cz, ktorý sme pripravili pre tie spoločnosti, ktoré tlačia iba niekoľko paletových etikiet ročne, si ich môže ktokoľvek vytvoriť úplne zadarmo. Potom ich už stačí len vytlačiť a označiť nimi zodpovedajúce palety. Nevýhodou je plne manuálna tvorba týchto etikiet, ktorá je náročnejšia na čas a necháva priestor pre chyby. 

Elegantnou cestou je využitie riešenia, ktoré už spoločnosti využívajú na elektronickú výmenu dát (EDI). Doplnkový modul SSCC pre DESADV, ktorý je možné sprevádzkovať v prípade potreby v Orione, umožňuje vytvorenie paletových etikiet jednoduchým pretiahnutím priamo z elektronického dodacieho listu (DESADV). Netreba ich ručne prepisovať. Toto riešenie je možné využiť na homogénne aj heterogénne palety bez toho, aby bolo treba implementovať drahý SSCC modul do vlastného ERP systému. 

Vytváranie SSCC kódov umožňujú často aj samotné informačné systémy. Väčšinou treba využiť platené nadstavby. Aj keď je táto implementácia z predchádzajúcich riešení finančne najnáročnejšia, pre spoločnosti pracujúce s paletovými etiketami na dennej báze sa oplatí.

Môžete uviesť niektorý zaujímavý konkrétny príklad/projekt využitia logistických etikiet so SSCC kódmi z poslednej doby? Aké sú trendy v tejto oblasti?

Za zmienku stojí náš projekt pre spoločnosť Kand, popredného výrobcu kečupov a horčíc v Českej republike, ktorý bol pripravený práve na platforme riešenia ORION EDI. Nadstavbový modul SSCC pre DESADV sme doplnili využitím čítačiek čiarových kódov. Skladový personál už teraz nemusí obsah paletovej etikety skladať ručne v aplikácii preťahovaním z elektronického dodacieho listu, ale jednoducho tovar na palete „napípa“ čítačkou a SSCC kód tejto logistickej jednotke priradí. 

Aktuálnym trendom je práve využitie SSCC kódov v elektronických dodacích listoch (DESADV). Zavedenie tejto inovácie je pre dodávateľov, ktorí EDI využívajú, jednoduché a pre odberateľov prináša okamžité prínosy v podobe efektívneho odovzdávania informácií o dodávanom tovare a výrazného zrýchlenia príjmu na distribučných centrách.

Ďakujem za rozhovor.

David Reichel je už množstvo rokov uznávaným odborníkom na elektronickú výmenu dát. Spolupracuje s niekoľkými odborovými organizáciami a pôsobí v rade expertných skupín k elektronickej komunikácii.

Rozhovor bol pripravený pre marcové číslo časopisu Systémy logistiky a tu ho zverejňujeme v neskrátenej podobe. 

-chv-

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?