Rozhovor s Danielom Knaislom: Logistika je barometrom ekonomiky

 23. 03. 2023

Začiatok roka býva obdobím bilancovania predchádzajúcich období. Hoci by sa mohlo zdať, že po dvoch covidových rokoch už nás nič nemôže prekvapiť, prišla v minulom roku ďalšia rana. A to ešte horšia – vojnový konflikt na Ukrajine. Nádej v stabilizáciu spoločnosti a trhov trvala bohužiaľ len krátko. Logistika v oboch obdobiach hrá veľmi dôležitú, dá sa povedať nenahraditeľnú rolu. Konateľ logistickej spoločnosti Geis Daniel Knaisl odpovedal, ako vníma neustále zmeny a stále náročnejšie podmienky.

Ako sa pozeráte na vývoj situácie na trhu a náladu v spoločnosti? Do akej miery sa premieta do vášho odboru?

Na trhu panuje všeobecná neistota ohľadom budúceho vývoja, a tá sa premieta do správania firiem aj jednotlivcov. Domácnosti utlmili svoju spotrebu, čo sa prejavilo v historicky prvom prepade e-commerce v minulom roku. Firmy sa stretávajú s rastom nákladov za energie, a navyše sa im kvôli extrémne vysokej inflácii zdražuje takmer všetko. K tomu rastú aj tlaky na zvyšovanie miezd, práve kvôli vysokej inflácii. Aktuálne sa kvôli výpadku dodávok niektorých komponentov do problémov opäť dostal segment automotive. Prerušenie výroby automobiliek sa potom ďalej premieta do činností ich subdodávateľov. Všetky tieto udalosti vrátane pokračujúceho konfliktu na Ukrajine sa samozrejme odrážajú aj v činnosti logistických firiem, ktoré musia pružne reagovať a navyšovať alebo naopak znižovať svoje kapacity. Problémom je, že nikto nedokáže predikovať ďalší vývoj a plánovanie je tak oproti minulosti veľmi zložité. A to všetko v čase, keď naďalej pretrváva obrovský nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na slovenskom pracovnom trhu.

Vojnový konflikt a s ním súvisiaca inflácia, ceny palív a energií a ďalšie negatívne dôsledky priniesli a prinášajú náročné situácie takmer každej firme. Ako sa s tým vy, ako veľká logistická spoločnosť, dokážete pobiť?

Našou výhodou je nielen široké portfólio stabilných klientov, ale aj to, že nie sme iba dopravca. Našim zákazníkom poskytujeme logistický servis od A do Z, pokles jedného produktu teda vieme čiastočne kompenzovať aj inou službou. Príkladom je potrebné skladovanie. V okolí veľkých miest vládne zatiaľ veľký nedostatok priestorov, sklady sú preplnené a predajcovia nemajú odbyt, aký očakávali, tovar potrebujú uskladniť. Navyše nie všetkým našim klientom sa radí zle, niektorí naopak posilňujú aj v tejto ťažkej dobe. A to ako klienti v oblasti paletových prepráv, skladovej logistiky a obalov, tak aj tí, čo s nami vozia z ďalekých trhov letecky alebo po mori a využívajú colné služby.

Čo sa vám v minulom roku aj napriek nepriaznivému vývoju podarilo? V ktorej oblasti ste boli úspešní?

Hoci minulý rok priniesol spomínané výzvy, viedla si naša firma dobre. Síce sme kvôli týmto prekážkam nedosiahli plánovaný rast, ale výsledky za rok 2022 hodnotíme ako veľmi dobré. Podaril sa nám napríklad rast v spomínanom segmente skladovej logistiky alebo v našej divízii obalov.

Darí sa vám investovať do nových projektov a technológií, alebo sa tieto výdavky museli pozastaviť?

Aj naďalej je naša spoločnosť pripravená investovať do rozvoja firmy a vývoja našich produktov. Investície budú tiež do nových pobočiek a rozvoja tých existujúcich. Neustále sa posúvame aj v oblasti technológií a softvéru, ktoré sú pre naše fungovanie kľúčové. Plánujeme aj rôzne projekty v automatizácii.

Napriek všetkým problémom je veľký tlak na udržateľné správanie firiem a ich zodpovednosť aj v tejto oblasti. Ako sa k tomu staviate?

Udržateľnosť bola pre našu firmu tému už dávno predtým, než sa začala riešiť v takej intenzite ako teraz. V rámci celej skupiny sa snažíme hľadať rôzne cesty, ktoré napomôžu ešte zodpovednejšiemu správaniu našej spoločnosti. Projektov, plánov a samotných realizácií je mnoho. Všetky teraz zastrešuje program MissionZero, ktorý je novou stratégiou udržateľnosti skupiny Geis. Náhodne by som mohol spomenúť alternatívne ekologickejšie pohony vozidiel, lepšie využívanie dopravných ciest a ložnej plochy, vysádzanie stromov, spoluprácu so školami a univerzitami, výpočet emisií, uhlíkovo neutrálne produkty, znižovanie uhlíkovej stopy a mnoho ďalšieho. Aktuálnym projektom skupiny Geis je nielen testovanie, ale plánovaný nákup plne elektrických nákladných vozidiel. Tieto vozidlá by mali byť nasadené na konkrétnych prepravách vrátane diaľkových.

A čo CSR projekty? Mnoho dobročinných organizácií je kvôli nedostatku financií a pomoci od darcov na pokraji ukončenia činnosti. Firmám logicky už nezostáva na viac ako vlastné fungovanie. Museli ste tiež pozastaviť svoju podporu?

Som rád, že môžeme podporovať množstvo dobročinných projektov alebo sa na nich osobne podieľať. Najvýznamnejšia je asi veľmi úzka a intenzívna spolupráca s humanitárnou organizáciou ADRA – často pomáhame ľuďom zasiahnutým nejakou katastrofou (tornádo, vojna na Ukrajine). Ale pri tejto pomoci rozhodne nekončíme, podporujeme aj nevidiacich vlastnou zamestnaneckou zbierkou, spolupracujeme s nemocnicami, podporujeme Avon pochod proti rakovine prsníka a tak ďalej. Nesmiem zabudnúť spomenúť to, že v celom rade projektov sú viac či menej zapojení naši zamestnanci, na čo som veľmi hrdý.

Trápi vašu firmu nízka nezamestnanosť a nedostatok niektorých profesií? Ako to riešite?

Áno, rovnako ako iné (logistické) spoločnosti sa stretávame s nedostatkom kvalifikovaných kandidátov na rôzne pozície. Okrem náboru nových pracovníkov je najdôležitejšie samozrejme to, aby ľudia u nás boli spokojní a nemali dôvod odchádzať. Riešime to teda prevenciou – o našich zamestnancov sa snažíme starať a udržať si ich. A to robíme mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane vzdelávania alebo rozsiahlej ponuky firemných benefitov a tiež odmien pre dlhoročných zamestnancov.

Dôležití sú pre nás aj mladí ľudia a študenti. So školami dlhodobo spolupracujeme naprieč všetkými krajinami nášho regiónu - Českou republikou, Slovenskom aj Poľskom. Niektorí študenti si u nás prácu aj vyskúšajú a nie je neobvyklé, že u nás zostanú aj po škole.

Viac informácií na: www.geis.sk

Zdroj: komunikačná agentúra Seteva

Zdroj obrázku: geis.sk

Súvisiace články

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?