EDI v spoločnosti Tamda Foods ušetrí hodiny pri príjme jednej dodávky

 10. 05. 2018

Potravinársky a drogistický veľkoobchod Tamda foods zaviedol v roku 2017 EDI komunikáciu do obchodných a logistických procesov a postupne zapája svojich dodávateľov. Využíva na to riešenie ORION EDI od CCV Informačné systémy. Prečo sa rozhodli v Tamda foods využívať výmenu elektronických dokladov pomocou EDI (Eletronic Data Interchange)? Čo všetko spustenie EDI komunikácie znamenalo a kde im najviac pomáha? Na tieto otázky v rozhovore odpovedal Le Hai Anh, ktorý mal projekt manažérsky na starosti.

Čo bolo impulzom na zavedenie EDI komunikácie? 

Tým, ako sme postupne rozširovali sortiment, rástla aj náročnosť skladových procesov pre našich zamestnancov. Predovšetkým príjem tovaru bol pre nás časovo veľmi náročný. 

Vezmime si ako príklad spoločnosť Nestlé. Odoberáme od tohto dodávateľa veľké množstvo položiek, ktoré nám chodia na heterogénnych paletách. Prejsť a naskladniť jednotlivé palety, ktoré obsahovali veľké množstvo rôznych položiek, vždy trvalo 3 až 4 hodiny. Bol to teda na čas veľmi náročný proces, ktorý sme chceli zefektívniť.

Skúsiť využiť EDI komunikáciu napadlo môjmu kolegovi z obchodu, ktorý bol v kontakte s kľúčovými dodávateľmi, ktorí už často EDI používajú a svojich zákazníkov sa na možnosť prepojenia pýtajú. 

Čím ste pri zavedení EDI komunikácie museli prejsť?

Presadiť samotnú myšlienku EDI u vedenia nebolo zložité, pretože sme spoločnosť naklonená moderným technológiám. Očakávané prínosy boli merateľné a prevyšovali náklady na zavedenie, čo bol pre vedenie tiež dôležitý argument. Pozitívnu spätnú väzbu sme mali aj od kľúčových dodávateľov, pre ktorých je už EDI samozrejmosťou. Tí nám tiež odporučili spoločnosť CCV Informačné systémy, ktorú sme si vybrali ako partnera projektu. 

Projektový konzultant z CCV nás potom previedol prípravou nášho systému. Máme vlastný informačný systém, ktorý spravuje interný vývojový tím, takže nám príprava (podobne ako napríklad u EET) netrvala dlho.

Nasledovala testovacia prevádzka so spoločnosťou Henkel a potom sme začali zapájať ďalších dodávateľov. Celý počiatočný proces trval 4 mesiace. 

Koľko dodávateľov máte aktuálne zapojených?

V prvom roku sme zapojili 7 kľúčových dodávateľov. Pre vedenie je to testovací rok, kedy je cieľom predovšetkým bezchybné nastavenie a fungovanie EDI procesov a vyhodnotenie prínosov. Od roku 2018 sa chystáme zapájať ďalších dodávateľov. Aktuálne máme takmer stovku dodávateľov, z ktorých je väčšia polovica česká, zhruba tretina je z európskych krajín. Zvyšok tovaru je pre nás špecifický a snažíme sa ním v očiach zákazníkov odlíšiť, pretože ho dovážame z Ázie. 

Ktoré procesy teraz riešite elektronicky pomocou EDI? 

Od počiatku sme sa zamerali predovšetkým na logistiku, takže elektronický dodací list (DESADV) je pre nás kľúčový. Zároveň posielame cez EDI objednávky (ORDERS) a prijímame faktúry (INVOIC), ktoré však stále riešime v duálnom režime, to znamená, že zatiaľ používame zároveň pôvodný proces. 

Aké má teda EDI pre spoločnosť Tamda foods prínosy?

EDI zatiaľ výrazne prekonalo naše očakávania a to hovorím len o logistike. Vďaka využitiu avíza o dodaní (DESADV) so SSCC kódmi sme niekoľkonásobne zrýchlili a zefektívnili príjem tovaru. Keď sa vrátim k spolupráci s Nestlé, o ktorej sme hovorili na začiatku, sme teraz schopní celú dodávku od tohto dodávateľa naskladniť v ráde minút. Časová úspora je pre vedenie argumentom, že sa EDI oplatí a chceme ho ďalej rozvíjať. 

Sekundárnym prínosom pre logistiku je možnosť lepšieho plánovania príjmu na sklad. Avízo o dodaní nám totiž príde ešte pred samotnou dodávkou a môžeme sa teda na tento príjem lepšie pripraviť, nachystať si miesto v sklade, prípadne presmerovať dodávku na iný sklad a podobne.  

Ďakujeme za rozhovor.

Viac tiež v tlačovej správeEDI v spoločnosti Tamda Foods ušetrí hodiny pri príjme jednej dodávky tovaru

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?