Skladovanie v cloude

Či už vo firme vyberáte kancelársky softvér, CMS, ERP alebo skladový systém, obvykle máte na výber medzi cloudovým riešením a takzvaným on-premise riešením. Prečítajte si, aké sú rozdiely v oboch prístupoch.

Cloud vs. on-premise: hlavné rozdiely

On-premise riešenie je také, pri ktorom máte všetko „pod vlastnou strechou“. Zaobstaráte si vlastný server a vlastné terminály, kde softvér pobeží. O plynulý chod, aktualizácie aj zabezpečenie systému sa bude starať vaše interné IT oddelenie.

Cloudové riešenie znamená, že softvér beží na vzdialenom serveri (takzvanom cloude) dodávateľa služby a vy si prístup k softvéru, výpočtový výkon i potrebný hardvér za pravidelné poplatky prenajímate. Pripojiť sa a pracovať môžete odkiaľkoľvek, kde máte prístup k internetu, o hladký beh, aktualizácie aj zabezpečenie systému sa stará dodávateľ.

Každé z riešení má odlišné funkčné i finančné dosahy, aj preto sú vhodné pre rozdielne potreby firiem. Pozrime sa na ne bližšie.

 

On-premise: vyspelé skladové riešenie s funkciami na mieru

On-premise WMS sú náročnejšie na zriadenie a nasadenie do firemných procesov. Vyžadujú podrobnú predimplementačnú analýzu skladu a detailné nastavenie parametrov systému. Na to nadväzuje nákup potrebného hardvéru a zriadenie dátového centra. To všetko zvyšuje počiatočnú investíciu a predlžuje trvanie implementácie na dlhé mesiace.

Jasnou výhodou on-premise riešenia je možnosť úprav systému na mieru. Vďaka tomu, že softvérová firma veľmi podrobne zmapuje skladové procesy a potreby spoločnosti, dokáže navrhnúť presne vyhovujúci WMS. Okrem mnohomesačnej prípravy to bohužiaľ znamená aj vysoké finančné náklady rádovo v stovkách tisícov až miliónoch. 

Ďalšou veľkou výhodou je, že on-premise WMS môžu vývojári prepojiť s akýmkoľvek ďalším podnikovým systémom či nástrojom – napríklad ERP alebo e-shopom. Na druhej strane prekonanie firewallu a stavba integračného rozhrania bývajú komplikované a zvyšujú náklady.

Pretože  celý HW aj SW sú pod firemnou strechou, nevyhnú sa firmy ani nákladom na kompletné zaistenie a zabezpečenie prevádzky. Do tejto kategórie spadajú náklady na zriadenie servera, energie, chladenie, mzdy špecialistov v IT oddelení, ktorí zodpovedajú za kyberbezpečnosť aj údržbu a aktualizácie systému, ktoré sa musia inštalovať na server aj jednotlivé zariadenia ručne.

Štandardne môžu užívatelia vstupovať do WMS len zo zariadenia priamo vo firme, prípadne pomocou virtuálnej siete VPN. To niekedy komplikuje vzdialený prístup do systému, keď napríklad obchodný zástupca na schôdzke s klientom nemá do WMS prístup a musí sa pýtať kolegov v kancelárii na dostupnosť tovaru.

Všeobecne sa on-premise WMS hodí pre veľké firmy s robustnými skladmi a neštandardnými skladovými procesmi. Toto riešenie zároveň ako jediné dokáže reflektovať požiadavky firiem s veľmi prísnou bezpečnostnou politikou zahŕňajúcou zákaz cloudových riešení. Odozva systému je navyše s vyšším počtom užívateľov stále veľmi rýchla. 

Ak sa firma pustí do on-promise riešenia, musí zo štartu počítať s výraznou investíciou na zaobstaranie hardvéru a analýzu skladových procesov na správnu konfiguráciu softvéru. Ďalej musí vyriešiť kyberbezpečnosť a počítať s personálnymi nákladmi na IT špecialistov na rozjazd aj udržiavanie WMS systému. Niektoré firmy si na zriadenie on-premise riešenia berú úver. S návratnosťou investícií pri on-premise riešení musia firmy počítať v dlhodobom horizonte a zriadenie takéhoto systému je preto nutné veľmi starostlivo zvážiť.

WMS v cloude: rýchlo a s prístupom odkiaľkoľvek

Pred nasadením cloudového WMS takisto prebieha analýza procesov, obvykle však v menšom rozsahu. O následnú konfiguráciu systému a hosting sa stará dodávateľ služby, ktorý môže na prianie zákazníka dodať aj mobilné terminály pre skladníkov. Zavedenie trvá rádovo niekoľko týždňov, maximálne niekoľko málo mesiacov. Takisto vstupné náklady sú v porovnaní s on-premise riešením veľmi nízke, niektoré firmy sa však môžu zľaknúť pravidelných mesačných platieb či rizika skokového zvýšenia cien.

Dodávatelia cloudových skladových systémov svoje produkty obvykle stavajú ako univerzálne riešenie, ktoré spĺňa bežné požiadavky čo najširšej skupiny firiem rôznych veľkostí a odborov činnosti. Stavia pritom na skúsenostiach a best practises z iných skladov. To je dôvodom, prečo ich zvyčajne nie je možné upraviť presne na mieru konkrétnej spoločnosti. Dodávatelia túto nevýhodu riešia ponukou optimalizovaných prídavných modulov. Aj keď sa musí firma v niektorých ohľadoch prispôsobiť, väčšinou ide o dobrú cestu, ktorá stojí za zváženie – aj preto, že často napomôže k zefektívneniu skladových procesov.

Za výhodu a neoddeliteľnú vlastnosť cloudového WMS sa dá rozhodne označiť aj jednoduchý prístup do systému z ktoréhokoľvek zariadenia s internetovým prehliadačom a pripojením k internetu. Postačí len zabezpečená WiFi. Firmy s viacerými skladmi navyše nemusia zriaďovať samostatné servery v každom z nich, manažéri nahliadnu do WMS operatívne odkiaľkoľvek.  

Pri zavádzaní cloudového skladového systému si vopred overte, aké sú jeho možnosti pri integrácii s ďalšími firemnými systémami. Nie každé riešenie vie spolupracovať so všetkými ERP či ekonomickými a ďalšími systémami. Bezstarostná je naopak aktualizácia systému. Je automatická a všetci majú vždy k dispozícii najaktuálnejšiu verziu bez nutnosti ručného zásahu.

Provider navyše zodpovedá aj za zabezpečenie systému proti neoprávnenému vniknutiu. Aj preto je v jeho vlastnom záujme špičková úroveň kyberbezpečnosti. Ale pretože sa k systému pripájajú užívatelia cez internet, pri vyššom počte prihlásených môže systém odpovedať pomalšie kvôli vyšším nárokom na pripojenie.

Výhodou je aj transparentnosť nákladov na cloudové riešenie WMS. Mesačné náklady, ktoré bývajú pri on-premise WMS skryté (energie na prevádzku a chladenie dátového centra, mzdové náklady), sú pri cloudovom riešení zahrnuté v mesačnom poplatku.

V krátkodobom horizonte je tak cloudové WMS jednoznačne lacnejšie, návratnosť investície rýchlejšia (počíta sa rádovo na mesiace) a systém je jednoducho škálovateľný podľa aktuálnych firemných potrieb. Na dobu prevádzkových špičiek môžu firmy dočasne navýšiť počet užívateľov systému, v pokojnejších obdobiach ich počet opäť znížia alebo prejdú na „ľahšiu“ verziu systému. V dlhodobom horizonte sa však cenové rozdiely medzi cloudom a on-premise stierajú a v niektorých prípadoch je on-premise aj lacnejší.

Podrobne si o rozdieloch vo funkciách oboch riešení prečítate v e-booku.

Aké obavy mávajú manažéri firiem pri nasadení WMS rozoberá tento e-book.

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?