Kedy začať používať WMS?

Váš tovar má úspech, zákazníci objednávajú vo veľkom a niektorí píšu s prosbou o rozšírenie ponuky. Či už ste e-shop alebo výrobná firma, postupne zisťujete, že niekoľko regálov so zásobami a jednoduchá skladová evidencia prestávajú stačiť. Zo skladu sa stáva komplexný systém, ktorý vyžaduje premyslené riadenie.

Že je čas prejsť na pokročilý systém riadenia skladu, vám najčastejšie napovedia tieto indície: 

 • v špičke skladníci nestíhajú a treba najímať brigádnikov,
 • množí sa počet sťažností, reklamácií a vratiek,
 • množí sa počet chybne vychystaných objednávok,
 • príjem tovaru trvá neúmerne dlho,
 • chýba vám prehľad o stave skladu, takže neviete, kedy ktorý tovar objednať,
 • často vám na sklade chýba tovar, inokedy máte tovaru nadbytok,
 • tovar sa vám na sklade kazí,
 • dochádzajú vám skladové kapacity,
 • skladníci dlho hľadajú tovar z objednávky,
 • nemáte prehľad o práci a produktivite skladníkov.

Ak ste si pri menších objemoch zákaziek vystačili s ručnou alebo jednoduchou skladovou evidenciou v ERP, pri raste objemu obchodov už toto riešenie nestačí. Zapisovanie a prepisovanie informácií navyše poskytuje ďalší priestor na chyby a prehľad o dostupnom množstve tovaru sa stráca. Podrobný rozbor indícií, ktoré napovedajú, že by ste mali prejsť na WMS, nájdete v tomto článku.

Ak svoju firmu v niektorých bodoch spoznávate, mali by ste sa poobzerať po WMS (informačnom systéme na riadenie skladu). Prečítajte si viac o tom, čo je to WMS.

Hlavné prínosy WMS v sklade

Warehouse Management System významne sprehľadňuje fungovanie skladu. To vedie k zníženiu počtu reklamácií a vratiek zavinených zámenou tovaru, či skráteniu času, ktorý skladníci potrebujú na vychystanie objednávky. WMS tiež pomáha znižovať chybovosť pri príjme tovaru a umožňuje použitie rôznych naskladňovacích i vyskladňovacích stratégií. Výsledkom je zvýšenie produktivity skladníkov.

WMS na to využíva tri základné funkcie:

 • riadi chod skladu a skladníkov,
 • eviduje skladové pohyby,
 • sleduje stav zásob aj manipulačných jednotiek.

Skladníci sú vybavení mobilnými terminálmi napojenými na WMS, ktoré im určujú, akú úlohu majú vykonať. Najkratšou cestou ich navigujú k tovaru a pomocou čítačky čiarových kódov overia, či siahli po správnom kuse.

Hneď ako skladník „napípne“ výdaj či príjem tovaru, stav zásob sa v reálnom čase aktualizuje v ERP aj v e-shope, čo uľahčuje prácu obchodu, zákazníckej podpore, marketingu aj ďalším oddeleniam.

Pre viac informácií si stiahnite whitepaper Skladovanie v cloude a jeho prínosy

Obavy z WMS

Obľuba WMS rastie. Dokladajú to čísla WMS Software Reportu aj dáta Peerless Research Group, keď 60 % firiem uviedlo, že v rokoch 2018 a 2019 využívali WMS a ďalšie systémy uľahčujúce prácu v sklade viac než v predchádzajúcich rokoch. K hlavným dôvodom patrí:

 1. Digitalizácia skladových informácií
 2. Koniec ručného prepisovania dát
 3. Prehľad o stave skladu
 4. Rýchlejšia expedícia
 5. Jednoduchšia práca s vratkami
 6. Zníženie chybovosti
 7. Rýchlejšie dohľadanie tovaru
 8. Evidencia práce skladníkov

Napriek tomu sa niektoré spoločnosti prechodu na WMS obávajú a riešia sklad „papierovo“. Z akých dôvodov ich strach vyrastá?

Vysoké náklady

Historicky patril skladový softvér k veľmi drahým systémom za tisíce až desiatky tisíc EUR.

Aj dnes majú niektoré prevádzky natoľko špecifické potreby, že skladový systém za takéto peniaze naozaj potrebujú. Je ich však len zlomok. Väčšine firiem stačia ľahšie systémy, ktoré sa dajú zaobstarať v tzv. škatuľovej podobe (zakúpenie škatule s inštalačným CD, DVD či flashdiskom a licenciou) alebo ako cloudová služba.

Tieto riešenia sú výrazne lacnejšie a je možné ich pomocou variabilných modulov prispôsobovať. Pri cloudových riešeniach navyše odpadá vysoká počiatočná investícia v podobe nákupu serverov a softvéru či platu technika, investícia je rozložená do mesačného predplatného. Podľa aktuálnych potrieb si tak firma priebežne zvyšuje či znižuje počet predplatených licencií, pokojne len na jeden najvyťaženejší mesiac v roku. 

Skladníci nebudú systém používať

Veľa ľudí má v práci naučené postupy, ktoré neradi menia. Aby WMS naozaj fungovalo, musia ho skladníci prijať a používať.

WMS sa bude lepšie zavádzať do firmy, ktorá svojim skladníkom vysvetlí a ukáže, aké výhody nový systém prinesie práve im:

 • Menej nadčasov v dobe nákupných špičiek
 • Pohodlnejšia práca vďaka navigácii priamo v termináli
 • Viac bonusov za správne vychystaný tovar

Skladníci sa nemusia obávať straty zamestnania, WMS im prácu nevezme. Významne však zefektívni procesy a umožní vám s rovnakým počtom zamestnancov odbaviť viac objednávok.

Ďalšie obavy vyvoláva pocit, že teraz nie je na zavedenie WMS správny čas, že implementácia bude príliš zdĺhavá a jej prínos malý. Prečítajte si whitepaper 5 najčastejších obáv z nasadenia WMS, ktorý obavy podrobnejšie rozoberá.

Ďalšie informácie o WMS

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?