Projekt roku - Ceny EDIZone

Odborný portál EDIZone.cz v spolupráci s partnermi každoročne oceňuje NAJLEPŠIE PROJEKTY ROKU, ktoré sa najviac zaslúžili o popularizáciu prínosov automatizácie a elektronizácie obchodných a logistických procesov. Súťaž oceňuje tých, ktorí chápu výhody automatizácie s využitím moderných technológií a systémov naprieč trhom a zdieľajú svoje skúsenosti s ostatnými.

Nové aj osvedčené technológie nielen pomáhajú našim podnikom uspieť, ale majú tiež pozitívne dôsledky pre životné prostredie v Českej republike. Aj preto si popularizátori ocenenie určite zaslúžia.

Ceny EDIZone sú vyhlasované s prihliadnutím na dve kritériá:

  • inovatívnosť projektu
  • merateľná propagácia prínosov projektu (počet mediálnych výstupov)

Prehľad ročníkov súťaže

Kontakt

e-mail: redakcia@edizone.sk

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?