Často kladené otázky sú radené chronologicky, od najnovších po najstaršie. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám, prosím.

________________________________________

Otázka: Aby mohlo EDI fungovať, musí mať firma na verifikáciu pravosti svojej identity vybavený vlastný elektronický podpis?

Odpoveď: Všeobecne na fungovanie EDI certifikát (elektronický podpis) mať nemusíte. Elektronický podpis sa používa až pri bezpapierovej fakturácii a používa sa na zaistenie nezameniteľnosti správ, na neodmietnuteľnosť pôvodu (to je inými slovami verifikácia pravosti svojej identity) a na neodmietnuteľnosť prijatia.


Otázka: Aké typy správ môžeme s obchodnými partnermi používať? Aké požiadavky partnerov môžeme očakávať?

Odpoveď: Obchodné reťazce pristupujú k EDI rôzne a preto sa u nich podpora správ líši. Niektoré začali od jednoduchších správ (ORDERS), iné od správ, ktoré im najviac šetria prácu (INVOIC). Tieto správy sú takisto zvyčajne obchodnými reťazcami vyžadované ako povinné.

Čím dlhšie však reťazce EDI používajú, tým viac typov správ podporujú a tým sa požiadavky a možnosti postupne vyrovnávajú. Medzi najčastejšie správy tak v súčasnosti patrí už zmienená objednávka (ORDERS) a faktúra (INVOIC). Ďalej sa začína dosť využívať dodací list (DESADV) a stále častejšie sa hovorí o správe príjemka (RECADV). Množstvo reťazcov dodávateľom ďalej poskytuje stavy skladov (INVRPT).

Aktuálny prehľad používaných správ je k dispozícii tu.


Otázka: Je EDI nákladné na zriadenie a prevádzku?

Odpoveď: V prípade moderných EDI systémov, poskytovaných formou služieb to zďaleka neplatí. Pri využití EDI formou služby si nemusíte kupovať žiadny softvér ani hardvér. Dôležitá je takisto prácnosť integrácie s doterajším informačným systémom podniku. Pri veľkých ERP systémoch ako SAP, kde kvôli určitej unikátnosti implementácie samotného ERP býva nutné individuálne implementovať aj modul EDI, je zrejmá výhoda dodávateľov EDI služieb vo flexibilite a schopnosti prispôsobiť sa danému systému za zlomok ceny, ako keby sa naopak implementátor celého ERP systému prispôsoboval pevne danej štruktúre poskytovateľa EDI. Tu platí to isté, pretože poskytovatelia EDI formou služby si obyčajne „zarobia“ tým, že zákazník ich služby dlhodobo používa. Nákladová návratnosť v tomto prípade prakticky predbehne samotnú investíciu do tejto technológie.

Poznámka: Ak naopak používate niektorý z menších alebo starších informačných systémov, takisto nemusíte mať obavy. Prax ukazuje, že tí najmenší producenti informačných systémov sú často schopní vďaka spolupráci s vhodným EDI poskytovateľom zaistiť veľmi rýchlo a často za príjemnú cenu podporu EDI do svojich produktov. Stále väčší počet výrobcov informačných systémov ponúka  podporu EDI v prídavných moduloch. Integrácia EDI je tak často jednoduchšia, ako sa na začiatku zdá.


Otázka: Čo je WebEDI?

Odpoveď: Označenie WebEDI býva používané pre internetové portály, na ktorých dodávatelia prijímajú správy od svojich odberateľov a kde dodávatelia vytvárajú doklady pre odberateľa. Niekedy sa nazýva aj Lite-EDI. Ide o veľmi nepresný a zavádzajúci názov, pretože ak je funkčnosť takéhoto portálu obmedzená len na čítanie a vytváranie správ, nejedná sa o EDI. Na použitie EDI v názve zvádza skutočnosť, že tieto portály zvyčajne prevádzkujú tretie strany a systémy bývajú napojené na štandardné EDI (VAN) siete.

Tieto systémy znamenajú prínos pre odberateľa, ktorý komunikuje plne elektronicky. WebEDI je hojne rozšírené v automobilovom priemysle a v ďalších priemyselných odvetviach, kedy medzi dodávateľom a odberateľom nie je veľká frekvencia dokladov a nepracuje sa s toľkými položkami. WebEDI dodávateľom neprináša žiadne zásadné výhody.

Poznámka: Ako WebEDI bývajú niekedy chybne označované moderné EDI systémy, ktoré sú ponúkané formou webovej služby (ASP služby, založené na technológiách WEB SERVICES a pod.). Oproti WebEDI však majú tieto systémy rovnakú funkčnosť ako tradičné EDI.


Otázka: Musím mať rovnaké EDI riešenie ako obchodný partner, ktorý odo mňa EDI komunikáciu vyžaduje?

Odpoveď: Nie. EDI komunikácia využíva medzinárodné štandardy a nie je teda nutné sa viazať na rovnaké EDI riešenie či EDI poskytovateľa, aké používa Váš obchodný partner.

Poznámka: Je však dobré si vybrať také riešenie, ktoré sa dokáže prispôsobiť rozvoju vašej spoločnosti a takého poskytovateľa, ktorý dokáže bez ďalších príplatkov a poplatkov zaistiť komunikáciu s Vašimi perspektívnymi EDI partnermi.

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?