EDI riešenie formou služby pre spoločnosť COBA Automotive

 08. 02. 2017

Spoločnosť COBA Automotive spustila ClouEDI od spoločnosti AIMTEC. Ide o plne integrované EDI riešenia formou služby za mesačný paušál. ClouEDI odstránilo ľudskej chyby z prepisovania dát a zrýchlilo elektronickú výmenu dát. Plastikárska spoločnosť so sídlom v Terchovej na Slovensku tak získala riešenie plne vyhovujúce zákazníckym požiadavkám na elektronickú komunikáciu v automobilovom priemysle. Do produktívnej prevádzky bolo ClouEDI spustené na konci roku 2016. V súčasnosti je plánované napojenie ďalších užívateľov.

Zaistenie EDI formou mesačnej platby

Spoločnosť COBA Automotive vyrábajúca extrudované a vstrekované plastové výrobky, ktoré dodáva automobilkám, akými sú Magna, Grammer a ďalšie, požadovala rýchle sprevádzkovanie elektronickej výmeny dát s nastavením konverzií do špeciálneho tzv. „in house“ formátu. V pôvodnom stave boli odvolávky prijaté e-mailom ručne prepisované. To bolo časovo náročné a zároveň existovalo vysoké riziko vzniku chýb. Spoločnosť AIMTEC ponúkla svoj produkt ClouEDI umožňujúci elektronickú výmenu dát formou služby za mesačnú platbu. ClouEDI pokrylo všetky požiadavky zo strany spoločnosti COBA Automotive. V najbližšom čase je plánované napojenie ďalších zákazníkov. 

„Potrebovali sme riešenie, ktoré zaistí plne funkčnú EDI komunikáciu bez nutnosti správy softvéru a hardvéru s možnosťou integrácie na náš firemný softvér. Spoločnosť AIMTEC nám ponúkla vysoko spoľahlivé a funkčné riešenie, ktoré nám do budúcnosti otvára možnosti napojenia ďalších zákazníkov z automobilového priemyslu,“ hovorí Martin Martinusík, IT manažér, COBA Automotive.

COBA Automotive

COBA Automotive so sídlom v Terchovej na Slovensku je výrobca špecializujúci sa na produkty z termoplastov pre spoločnosti COBA International Group nachádzajúce sa v Európe, Južnej Afrike a Ázii. Patrí pod materskú firmu COBA Plastics so sídlom v britskom Leicestershire. Vyrába sedačky a technické plastové výrobky pre automobilový priemysel a iné termoplastické výrobky do ďalších odvetví. Zamestnáva vyše 650 ľudí a svoj tovar dodáva napríklad spoločnostiam Magna alebo Grammer.

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?