Henkel využíva EDI komunikáciu s kaderníckymi salóny Klier

 23. 12. 2016

Spoločnosť Henkel, popredný svetový dodávateľ spotrebného tovaru a zároveň inovátor v oblasti zavádzania výmeny elektronických obchodných dokladov, rozšírila v Česku ich využívanie aj na divíziu Beauty Care Professional – Schwarzkopf Professional. Česká pobočka sa zároveň stala prvou v Európe, ktorá začala EDI pre oblasť profesionálnej vlasovej kozmetiky používať. Pilotný projekt výmeny elektronických faktúr v štruktúrovaných formátoch UN/EDIFACT a ISDOC spustila s reťazcom kaderníckych salónov Klier. 

Divízia Beaty Care Professional – Schwarzkopf Professional, spoločnosti Henkel ČR, vyrábajúca a predávajúca produkty profesionálnej vlasovej kozmetiky značky Schwarzkopf Professional, je ďalšou časťou spoločnosti Henkel ČR, s ktorou si môžu obchodní partneri vymieňať doklady v štruktúrovanom elektronickom formáte. Prvým príjemcom automatizovane spracovateľných faktúr sa stala sieť tuzemských kaderníckych salónov Klier.

Česká pobočka spoločnosti Henkel sa tak stala po segmente retailu, lepidiel a stavebnej techniky priekopníkom v zavádzaní EDI aj v ďalším odvetví – v oblasti profesionálnej vlasovej kozmetiky. „Už teraz si vymieňame s partnermi elektronicky zhruba dve tretiny dokladov a našou snahou je toto číslo neustále zvyšovať,“ hovorí Eva Malíková, EDI Project Manager spoločnosti Henkel ČR, a dodáva: „Okrem elektronických faktúr bežne pracujeme s ďalšími viac než 10 druhmi obchodných a logistických dokumentov v elektronickej podobe, a to vrátane elektronických dodacích listov s identifikáciou tovaru pomocou SSCC kódov, ktoré sme sprevádzkovali v Česku ako úplne prví.“

Prepojenie elektronických formátov

Na komunikáciu s reťazcom Klier bol na strane spoločnosti Henkel ČR využitý medzinárodný EDI formát UN/EDIFACT. V ňom sú elektronické faktúry posielané z firemného systému SAP do clearingového centra ORION EDI od spoločnosti CCV Informačné systémy. Tu dochádza k ich prekladom do rôznych verzií formátu ISDOC, ktoré používajú na e-fakturáciu niektoré miestne ERP systémy. 

Na zaslanie na automatizované spracovanie do ERP systému Pohoda, ktorý využíva odberateľ Klier, bol využitý formát ISDOC, verzia 5.2.3. Všetky doklady sú na zaručenie pôvodu a následnú dôveryhodnú archiváciu opatrené elektronickým podpisom.

„Kombinácia tradičného EDI pri nadnárodnom subjekte s proprietárnym českým formátom elektronických faktúr ISDOC, implementovaným do ERP od tuzemského dodávateľa, je veľmi peknou ukážkou jednoduchosti a efektivity súčasnej elektronickej komunikácie,“ hovorí David Reichel, architekt riešenia ORION EDI a riaditeľ divízie eBusiness spoločnosti CCV Informačné systémy.

„Aktuálne si v rámci našej divízie Beauty Care Professional – Schwarzkopf Professional s reťazcom Klier zasielame mesačne približne 500 elektronických faktúr, čo predstavuje nielen značné finančné zefektívnenie na našej strane, ale aj časové a ľudské úspory u nás aj zákazníka,“ hovorí Jana Holá, Customer Service Manager spoločnosti Henkel, zodpovedná za zákaznícky servis v divízii Schwarzkopf Professional, a dopĺňa: „Verím preto, že tento spôsob elektronickej výmeny dokladov čoskoro rozšírime aj na ďalších zástupcov profesionálnej vlasovej kozmetiky.“

&nb

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?