Stručný úvod do sveta EDI


EDI zaisťuje výmenu obchodných dokladov – ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy – priamo medzi informačnými systémami obchodných partnerov.

Objednanie tovaru tradičným spôsobom – bez využitia EDI

 1. Odberateľ spraví objednávku vo svojom informačnom systéme (napr. Helios, SAP).
 2. Odberateľ objednávku zo systému vytlačí a odošle faxom, v lepšom prípade e-mailom.
 3. Dodávateľ prijme objednávku faxom alebo e-mailom (v tom prípade si ju zvyčajne vytlačí).
 4. Dodávateľ si objednávku z papierovej podoby prepíše do svojho informačného systému (napr. Money, K2, MS Dynamics NAV, Pohoda a ďalšie)
 5. Ďalej prebieha spracovanie objednávky, vyskladnenie, dodávka tovaru, fakturácia atď.

Objednanie tovaru s použitím EDI

 1. Odberateľ spraví objednávku vo svojom informačnom systéme (napr. Helios, SAP). Vytvorená objednávka odchádza cez EDI v elektronickej podobe dodávateľovi.
 2. Dodávateľ prijme EDI objednávku do svojho systému (napr. Money, K2, Navision). Objednávka dorazí elektronicky a prijatie vyzerá tak, že objednávka automaticky "vznikne" v informačnom systéme.
 3. Ďalej prebieha spracovanie objednávky, vyskladnenie, dodávka tovaru, fakturácia atď. Výmena všetkých ďalších dokladov (dodací list, príjemka, faktúra) môže prebiehať tiež cez EDI.

Obchodný proces bez EDI

Obchodný proces s využitím EDI

Hlavné výhody EDI

Z uvedeného príkladu sú zjavné aj hlavné výhody EDI:

 • je rýchlejšie, šetrí čas (znižuje časové straty pri odovzdávaní dokumentov, odpadá prepisovanie správy do systému príjemcu)
 • je spoľahlivejšie, zvyšuje kvalitu – odpadajú chyby pri prepisovaní dokladov (fax môže byť nečitateľný, preklepy obsluhy)
 • je lacnejšie, šetrí peniaze  – úspora pracovnej sily aj nákladov (poplatky za telefón, faxový papier, poštovné atď.)

Viac o prínosoch, ktoré EDI poskytuje odberateľom či dodávateľom sa dočítate tu.

Ďalšie zaujímavosti o EDI 

 • EDI je technológia „stará“ už niekoľko desiatok rokov. Prvé projekty EDI vznikali v 60. rokoch v oblasti automobilového priemyslu.
 • EDI komunikáciu upresňujú a definujú nadnárodné štandardy, nejde teda o žiadnu novinku s krátkou životnosťou, ale rokmi overenú technológiu, ktorú je možné používať s obchodnými partnermi z celého sveta.
 • Vďaka internetu a moderným technológiám dnes existuje EDI riešenie dostupné prakticky každému.
 • Väčšina významných obchodných reťazcov v ČR aj na Slovensku už EDI komunikáciu podporuje. Ktoré to sú?
 • EDI je možné používať prakticky v každom odvetví.

Viac informácií o EDI

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?