Spoločná reč EDI komunikácie

Pre EDI komunikáciu bolo do dnešnej doby definovaných veľa národných a odborových štandardov, ako je ODETTE v automobilovom priemysle alebo SWIFT v bankovníctve. Tieto štandardy sú však vzájomne nekompatibilné a z tohto dôvodu vznikol jediný medzinárodný štandard pre elektronický prenos dát – UN/EDIFACT.

EDIFACT

Všeobecná a medziodborová norma, v rámci ktorej vznikajú konkrétne aplikačné normy pre jednotlivé odvetvia.

EANCOM

Pre oblasť obchodu, najmä so spotrebným tovarom, je aplikačnou normou systém EANCOM, ktorý spravuje EAN International. Jedná sa o podmnožinu normy EDIFACT, ktorá na identifikáciu tovaru, služieb a komunikujúcich partnerských organizácií využíva systém EAN●UCC.
GS1 Slovakia

Pre potreby Slovenska sú vydávané tzv. národné subsety (podmnožiny) správ, spravované združením GS1 Slovakia.

Štandard EANCOM v sebe zahŕňa väčšinu dokumentov zvyčajne používaných v obchodnej praxi. Jednotlivé doklady sú potom reprezentované tzv. správami, napr. objednávka = ORDERS

Súvisiace odkazy:

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?