Ako zaviesť EDI vo vašej spoločnosti?

Zavedenie EDI komunikácie sa skladá z niekoľkých hlavných krokov, ktoré je možné zovšeobecniť pre väčšinu spoločností. Obsah a náplň jednotlivých krokov sa samozrejme môže líšiť v závislosti na okolnostiach implementácie (používaný informačný systém, spôsob práce v spoločnosti, vybrané EDI riešenie a poskytovateľ, protistrany a pod.).


Hlavné body:
 

 • Výber EDI riešenia a poskytovateľa
 • Zaistenie komunikácie
 • Zaistenie identifikácie
 • Zaistenie integrácie

Implementáciu je možné rozdeliť do týchto krokov (uvedené kroky popisujú zvyčajné zavedenie riešenia ORiON EDI):

 1. Úvodné zoznámenie s EDI. Je vhodné získať predstavu, čo EDI umožňuje, čo môže vašej spoločnosti priniesť, čo od nej môžete očakávať a čo požadovať.
 2. Po zoznámení s EDI prebieha na základe získaných poznatkov výber vhodného EDI riešenia a poskytovateľa. Vo veľkých spoločnostiach je tento bod niekedy spojený s výberovým konaním a pod.
 3. Poskytovateľ s vami preberie detaily celého procesu, navrhne optimálne postupy, kroky a termíny.
 4. Na integráciu s podnikovým informačným systémom je nutné pripraviť rozhranie na komunikáciu s EDI systémom (možnosť implementácie importu a exportu inhouse súborov alebo naopak, návrh prekladových šablón pre už existujúce importy a exporty).
 5. Zaistenie komunikácie s EDI schránkou (EDI poskytovateľom). V súčasnosti sa obyčajne používa internet a je teda nutné mať pripojenie na internet (postačí vytáčané pripojenie k internetovému poskytovateľovi).
 6. Zaistenie identifikačného čísla GLN spoločnosti (EAN kód). Toto číslo prideľuje združenie GS1 Slovakia. Výrobcovia, ktorí svoj tovar označujú EAN kódmi, už toto číslo majú. V niektorých výnimočných prípadoch nie je nutné žiadať o EAN kód (konzultujte s EDI poskytovateľom).
 7. Testovanie EDI rozhrania. Pred nasadením úprav podnikového informačného systému je vhodné vykonať otestovanie formátov a obsahovej správnosti a úplnosti.
 8. Samotná implementácia, alebo nasadenie EDI riešenia. Súčasne s nasadením EDI riešenia začína testovacia prevádzka s odberateľom/dodávateľom, ktorému predchádzajú organizačné záležitosti (zalistovanie tovaru v systéme protistrany, podpis dodatku zmluvy s obchodným partnerom o poskytovaní elektronických dát a pod.)
 9. Overovacia prevádzka EDI výmeny správ.
 10. Vyhodnotenie overovacej prevádzky.
 11. Spustenie ostrej výmeny EDI správ.

Z uvedeného postupu vyplýva, že dôležitá je koordinácia a spolupráca medzi obchodnými partnermi, dodávateľom EDI riešenia a dodávateľom alebo implementátorom informačného systému.

Celý postup zavedenia EDI trvá približne 30-90 dní (vrátane zvyčajne mesačnej testovacej prevádzky), záleží najmä na možnostiach používaného informačného systému. Mnohí producenti alebo implementátori rozšírených informačných systémov (IS/ERP) už štandardne podporujú tzv. inhouse formáty, čo prináša výrazné skrátenie doby zavedenia EDI. Na druhej strane môžu dobu implementácie negatívne ovplyvniť špecifické požiadavky či iné okolnosti.

Platí pre riešenie ORiON EDI: Výrazné zjednodušenie zavedenia EDI prináša využitie komplexných služieb, kedy väčšinu krokov zaisťuje EDI poskytovateľ ako súčasť štandardných služieb.

V prípade štandardnej implementácie so systémom, ktorý už EDI modulom disponuje, je nasadenie obyčajne možné do 5-10 dní.  

Máte záujem o nasadenie EDI komunikácie vo Vašej spoločnosti?

Pri zahájení EDI komunikácie s každým obchodným partnerom (nový reťazec a pod.) je nutné dodržiavať podmienky tohto partnera, ktorý môže mať špecifické požiadavky na testovaciu prevádzku, formu alebo obsah správ.

Súvisiace odkazy: 

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?