Všeobecné prínosy elektronickej fakturácie

 • Úspora nákladov – papier, tlač, poštovné, archivácia
 • Úspora ľudskej práce – prepisovanie údajov, ručné vyhľadávanie, zakladanie, triedenie
 • Skrátenie doby splatnosti – okamžitá identifikácia prípadných chýb a ich náprava
 • Zrýchlenie procesov – skrátenie doby doručenia faktúry aj jej ďalšieho spracovania
 • Sprehľadnenie procesov – jednoduchá dohľadateľnosť vrátane nadväzujúcich dokladov
 • Nepotrebnosť archivačných priestorovelektronická archivácia podľa zákonných podmienok
 • Zamedzenie vzniku chýb – automatické načítanie dokladov do informačného systému
 • Eliminácia strát dokumentov – zjednodušená cesta faktúry, obmedzenie „ľudského faktoru“ a riadenie prístupu podľa podnikových rolí
 • Možnosť napojenia na elektronický platobný styk – zjednodušenie procesu vystavovania platobných príkazov
 • Zvýšenie bezpečnosti a právnej istoty – prenos i archivácia dokladov v súlade s platnou legislatívou
 • Integrita – počas celej doby existencie dokladu je zaistená nezmeniteľnosť obsahu
 • Autenticita – vierohodnosť pôvodu je určená elektronickým podpisom a šifrovaním
 • Automatizácia – celý proces vystavenia a doručenia faktúr zautomatizovaný
 • Kompatibilita s rôznymi formátmi – doručenie dokladu v rámci ľubovoľných informačných systémov

Odporúčame: 

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?