Úspory L’Oréalu prinieslo zjednotenie EDI komunikácia so zahraničnými pobočkami

 23. 12. 2016

Spoločnosť L’Oréal, svetový líder v oblasti kozmetiky, sa na prelome tohto roku rozhodla zjednotiť všetku elektronickú výmenu dokladov a po Česku a Slovensku zladiť EDI komunikáciu aj s maďarskou dcérskou spoločnosťou. Harmonizácia všetkých vstupných a výstupných formátov z podnikového systému SAP priniesla jednak finančné úspory, jednak predovšetkým zníženie prácnosti spracovaním dokladov vlastnými zamestnancami. Vďaka spokojnosti s doterajším EDI poskytovateľom v Českej republike a na Slovensku bolo aj pre Maďarsko vybrané riešenie Orion EDI od spoločnosti CCV Informačné systémy.

Dôvody na zmenu

Spoločnosť L’Oréal má s využívaním elektronickej výmeny dokladov EDI (Electronic Data Interchange) bohaté skúsenosti, čo je vzhľadom na šírku sortimentu a zákazníckeho portfólia logickou nutnosťou.  Riešenie ORION EDI od CCV Informačné systémy využíva v Českej republike a na Slovensku od roku 2006, kedy nahradilo služby predchádzajúceho EDI providera, spoločnosti Telefónica O2. 

Maďarská dcérska spoločnosť mala do tohto roku iného EDI poskytovateľa, ktorý síce komunikoval vo všeobecne akceptovanom štandarde UN/EDIFACT, ale konverzia z/do podnikového systému SAP a jeho vnútorného formátu IDoc už zostávala na pracovníkoch L’Oréalu. „Tieto úpravy generovali nemalé náklady a časté zdržovanie požiadaviek na komunikáciu od našich dôležitých zákazníkov,“ komentuje pôvodný stav Oldřich Pola, Data WHS manager v spoločnosti L’Oréal. 

Navyše Maďarsko zaostávalo jednak čo do rozsahu EDI komunikácie, ktorá tu tvorila len 20 % objemu dokladov, jednak aj v rozsahu portfólia využívaných typov správ, ktoré zahŕňali len objednávku ORDERS.

Projekt prepojenia: krok za krokom

Proces prechodu maďarskej pobočky na riešenie ORION EDI od CCV Informačné systémy bol zahájený na počiatku roku 2016. Zákazníci boli najprv roztriedení podľa dôležitosti z hľadiska obratu a množstva dokladov, a následne postupne prepájaní na nový systém. To bolo zámerom spoločnosti L’Oréal a vyžiadanou poistkou, aby sa v prípade akýchkoľvek nejasností nekumulovalo viac problémov naraz. Prepojenie však prebehlo úplne hladko a projekt bol v priebehu 3 mesiacov zdarne dokončený. Na konci tohto obdobia si už L’Oréal vymieňal elektronické doklady s využitím konsolidačného centra Orion so všetkými maďarskými zákazníkmi, ako sú DM, Metro, SPAR, Tesco, Auchan, Rossmann či Müller Drogéria a ďalší. 

„Zjednotením vysokého objemu prenášaných a konvertovaných dokladov sme nielen ušetrili stovky tisíc forintov ročne, ale zmena bola pozitívne prijatá aj samotnými užívateľmi z obchodu a zákazníckeho servisu, ktorí získali lepší prehľad nad dokladmi“ vysvetľuje Oldřich Pola, a dodáva: „Vďaka harmonizácii došlo ďalej k výraznej úspore času. Požiadavky, ktoré sme predtým vŕšili na náš zahraničný IT servis, a ktoré boli priorizované podľa potrieb celej spoločnosti, sú teraz s pomocou CCV Informačné systémy hotové v ráde dní.“ 

L’Oréal sa zbavil takisto starosti o konverzie dokladov do podnikového systému, ktoré sú teraz riešené automaticky a umožnil rozšírenie portfólia používaných správ o elektronický dodací list DESADV a elektronickú faktúru INVOIC s maďarskými zákazníkmi, ktorí ich zavedenie už predtým požadovali. 

Zdroj: Tlačová správa CCV Informačné systémy

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?