Ako METRO využíva elektronický katalóg na zber informácií od dodávateľov o desiatkach tisíc produktov

eKatalog METRO
 16. 02. 2017

Významnú inováciu na ceste k rýchlejšej plnohodnotnejšej elektronickej výmene kmeňových dát tovaru používa sieť Metro Cash & Carry. Spoločnosť po svojich dodávateľoch požaduje, aby zadávanie všetkých informácií o potravinárskych produktoch bolo aktualizované elektronicky prostredníctvom systému ORION eKatalóg. Desiatky tisíc produktov od tisícky dodávateľov tohto odberateľa sú odovzdávané len elektronickou formou. Okrem iného bolo impulzom nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011.

Podľa legislatívy Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1169/2011 počínajúc 13. 12. 2014 zmenilo požiadavky na značenie potravín a zároveň upravilo podmienky ich online predaja, kde je nutné informácie z etikiet sprostredkovať spotrebiteľom aj digitálnou cestou.

„Požiadavka presných elektronických údajov z etikiet spotrebiteľom sa stala impulzom pre využitie elektronického katalógu. K spolupráci na tomto projekte sme vybrali CCV Informačné systémy,“ hovorí Barbora Cikánková zo spoločnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, ktorá má kmeňové dáta k artiklom v kompetencii na českom aj slovenskom trhu, a dopĺňa: „Už teraz využívame dáta od dodávateľov z e-katalógu na desiatky tisíc položiek sortimentu. Tento náš krok sa ukázal prínosný aj pre naše ďalšie aktivity vďaka zjednoteniu všetkých informácií na jednom mieste a ich jednoduchej využiteľnosti zo strany našej spoločnosti. Pre dodávateľa je navyše tento systém dostatočne jednoduchý a zrozumiteľný.“

Elektronickú formu dopĺňania informácií o zalistovanom tovare využívala v prvej fáze najmä oddelení e-commerce METRO Cash & Carry. v ďalšej fáze sa systém stal využiteľný aj na zalistovanie úplne nových produktov od nových dodávateľov. Pre dodávateľa je dobrou správou, že pracujú s rozhraním na mieru upraveným pre požiadavky daného odberateľa. Dáta tak napĺňajú prostredníctvom systému, ktorý je pre pracovníkov zrozumiteľný a dostupný on-line na internete.

ORION eKatalóg pre efektívnu výmenu informácií o tovare

Na správu dodávateľských informácií o tovare bol spoločnosťou METRO Cash & Carry zvolený systém ORION eKatalóg. Ten nadväzuje na kompletný systém elektronickej výmeny obchodných dokladov ORION EDI a slúži práve na elektronické ukladanie, správu a zdieľanie kmeňových dát, najmä z oblasti potravinárstva a spotrebného tovaru. Dáta je možné do elektronického katalógu vkladať prostredníctvom webového rozhrania či s využitím hromadného importu priamo z informačného systému, prípadne s pomocou bežne používaných formátov. Raz zadané údaje je možné potom ďalej publikovať aj ďalším obchodným partnerom v požadovanej podobe. Dodávateľom riešenia je popredný EDI poskytovateľ CCV Informačné systémy.

ORION eKatalóg je poskytovaný formou služby (Software as a Service). Všetky dáta sú dôveryhodne archivované v dátovom centre, ktoré je držiteľom bezpečnostnej akreditácie podľa metodiky NBÚ a je monitorované profesionálnym systémom s využitím bezpečnostných kľúčov.

Kmeňové dáta a proces zalistovania

Informácie o produktoch, nazývané tiež kmeňové či master dáta, ktoré sú zadávané do systémov odberateľa v procese zvanom zalistovanie, patrí medzi kľúčové údaje, na ktorých všeobecne závisí správnosť nadväzných procesov. „Trendom súčasnosti je oveľa silnejšie zameranie odberateľov na kmeňové dáta než predtým. Ak sú tieto dáta chybné či neúplne, prenášajú sa následne chyby aj do všetkých ďalších logistických či účtovných operácií,“ hovorí David Reichel, riaditeľ divízie eBusiness CCV Informačné systémy a dodáva: „Platí pritom, že väčšina chýb vzniká na základe manuálneho odovzdávania údajov, ktoré vznikli v oddelených systémoch dodávateľa a odberateľa. Správne elektronické prenosy údajov o tovare medzi subjektmi nákupného reťazca sú preto považované za významný pozitívny krok k odstráneniu chybovosti, časovým a finančným úsporám a v neposlednom rade za efektívnu podporu k plnému elektronickému obehu obchodných dokladov.“ 

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?