Exchange Summit Europe 2022: Európa na ceste k elektronickej fakturácii

 19. 09. 2022

Elektronická fakturácia už nie je budúcnosťou – deje sa to teraz a bleskovou rýchlosťou.

Vo viacerých európskych krajinách je elektronická fakturácia už povinná alebo bude povinná v najbližších rokoch. Napriek tomu, že to znie dobre, stále existujú výzvy a prekážky, ktoré je potrebné prekonať: Ako sa dajú štandardizovať a optimalizovať procesy v celej Európe alebo dokonca na celom svete, aby sa dosiahla taká spolupráca, ktorá bude prínosom pre všetky zainteresované strany?

Od roku 2005 sa každoročne koná medzinárodná konferencia E-Invoicing Exchange Summit o elektronickej fakturácii. Okrem cenných rád a zaujímavých kontaktov získajú účastníci podrobné informácie o najnovšom vývoji a budúcich trendoch v tejto oblasti.

Tento rok sa konferencia uskutoční v Lisabone v Portugalsku od 26. do 28. septembra.

Medzi hlavné témy, o ktorých sa bude diskutovať, patria:

  • Posun Európy smerom k spoločnému modelu výmeny elektronických faktúr a údajov súvisiacich s daňami.
  • Aké by mali byť ďalšie kroky globálnej spolupráce?
  • Priebežné kontroly transakcií: Čo očakávajú (nadnárodné) spoločnosti od daňových úradov a poskytovateľov riešení?
  • Kľúčové zistenia a odporúčania zo štúdie Európskej komisie "DPH v digitálnom veku".
  • Trendy v hyper-automatizácii zlepšujúce výkonnosť procesov Acounts Payable
  • Najnovšie informácie z Francúzska, Belgicka, Španielska, Nemecka, Dánska, Poľska, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Slovenska, Srbska, USA, Stredného východu a Afriky.

Jeho súčasťou budú aj prezentácie popredných partnerov v oblasti elektronickej fakturácie, platieb a automatizácie procesov.

Viac informácií o samite E-Invoicing Exchange Summit a registráciu nájdete tu.

Zdroj: exchange-summit.com

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?