4 novinky na poli elektronizácie, ktoré priniesol rok 2017

 09. 01. 2018

Starý rok odišiel. Aké trendy a zaujímavé inovácie priniesol v oblasti elektronickej výmeny dát a elektronizácie dokladov? Kto si ráčil zachovať pamäť po silvestrovskej oslave, môže si pohľadom do spätného zrkadla zopakovať päť tém, ktoré stoja za pripomenutie podľa výberu redakcie EDIZone. 

Ceny v objednávkach ORDERS

Uvádzanie nákupných cien v elektronických objednávkach ORDERS smerom k retailovým dodávateľom sa začalo presadzovať aj v tuzemsku. Túto novinku v rámci elektronickej výmeny dokladov (EDI) sprevádzkoval na jar s dodávateľmi popredný český e-shop MALL.cz vrátane MALL.sk a ďalšie ho nasledovali. Ceny v objednávkach pomôžu umožniť predovšetkým pokročilejšiu automatizáciu vzájomnej kontroly dokladov v rámci predajného reťazca a plynulejší tok tovaru.

V minulosti nebola položka ceny na objednávke súčasťou lokálnej verzie odborového subsetu medzinárodného štandardu EDIFACT. Trh si ju však vyžiadal. Návrh a proces následnej realizácie bol riadený pracovnou skupinou EDI pod Česko-Slovenskou iniciatívou ECR (viac čítajte: Uvádzanie cien do elektronických objednávok EDI prerazilo aj na Slovensku).

Automatické spracovanie PDF objednávok s využitím EDI

Čím viac má spoločnosť obchodných partnerov, s ktorými si môže doklady vymieňať s využitím EDI komunikácie, tým sa prínosy elektronickej výmeny dát násobia. Nie všetci odberatelia však EDI využívajú a doklady, ktoré posielajú, treba teda stále spracovávať ručne. Stále častejšie sa tak objavujú hybridné spôsoby komunikácie, ktoré sa snažia túto zbytočnú prácu odbúrať. 

Prvým takýmto spôsobom, ktorý je priamo súčasťou EDI riešenia, je ORION PDF2EDI. Spoločnosť Nestlé ho v minulom roku úspešne otestovala na objednávkovom procese s jedným z jej najväčších zákazníkov – Kauflandom. Objednávku, ktorú Kaufland odosiela v PDF formáte e-mailom, môžu teda dodávatelia spracovávať automatizovane pomocou Orionu, ktorý ju prevedie na EDI správu ORDERS. Celé riešenie je zároveň nezávislé na EDI poskytovateľovi a môže ho teda využívať ktorýkoľvek dodávateľ s ktorýmkoľvek odberateľom. Viac sme napísali v článku: Nestlé spracováva PDF objednávky z Kauflandu automatizovane s využitím EDI.

EDI využívajú aj elektrotechnické veľkoobchody

Nejaká forma elektronickej výmeny dokladov EDI sa dnes vyskytuje takmer všade, ale stále pribúdajú nové odbory a segmenty českého a slovenského trhu. Na najviac penetrované odbory rýchloobrátkového tovaru (FMCG) a automotive nadviazalo veľmi rýchle odvetvie e-commerce. 

V roku 2017 rozbehlo EDI komunikáciu hneď niekoľko kľúčových hráčov na českom trhu elektroinštalačného materiálu. Zrejme najďalej vo využití elektronických dokladov sa za uplynulý rok dostala spoločnosť Sonepar, ktorá aktívne zapája svojich dodávateľov, nasledujú spoločnosti K & V Elektro a ELKOV elektro. Títo odberatelia už majú za sebou so svojimi dodávateľmi úspešné testovanie, ktoré ešte prebieha napríklad v Elfetexu. Pre úspešnú realizáciu prínosov EDI pre všetky strany však platí fakt, že vďaka zapojeniu hneď štyroch veľkých odberateľov má EDI pre dodávateľov v tomto odbore oveľa väčší zmysel. 

Všetky EDI-ready obchodné reťazce, veľkoobchody a e-shopy nájdete v prehľade na http://www.edizone.sk/elektronicka-vymena-dat/edi-ready-retazce/

Elektronickú príjemku posielajú po novom DATART a český Globus

S pomocou elektronického avíza o príjme (EDI správa RECADV) informuje odberateľ dodávateľa o skutočne prijatom tovare a jeho množstve. Dodávateľovi to umožní presnú fakturáciu a možnosť vyhnúť sa logistickým dobropisom a reklamáciám. V roku 2017 ju začala po novom posielať sieť obchodov s elektronikou DATART a tiež český obchodný reťazec Globus.

Pri zohľadnení informácií z príjemky môže dodávateľ fakturovať vždy len množstvo, ktoré odberateľ skutočne prijal. Akékoľvek nedostatky a nesúlad dodávok tak môže riešiť operatívne ešte pred vystavením faktúry a vyhnúť sa vďaka tomu logistickým dobropisom. Využitie sofistikovaných asistentov prácu dodávateľom ešte viac ušetrí. Na tuzemskom trhu využívajú túto správu už nejakú dobu spoločnosti Tesco, Metro, na českom napríklad Ahold.

A čo vás najviac v uplynulom roku zaujalo z hľadiska rozvoja EDI? Napíšte svoje poznatky na naše na sociálne siete (Twitter, Facebook).

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?