Konference Digitalizace účetnictví 2020

Termín:  21.10.2020

Místo: Brno

Na konferenci se budeme věnovat správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních a daňových dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Posluchače seznámíme s nástroji pro automatické vyčítání údajů z faktur a dalšími možnostmi automatizace. Ukážeme, jak funguje automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací. Neopomeneme poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcing IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci.

Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jak to může konkrétní firma prakticky udělat, aby přešla na digitální formu účetnictví.

Program

Na konferenci se seznámíte s dostupnými prostředky a aplikacemi pro ulehčení práce účetních, projdeme současnou legislativu a rámec, který zákony vymezují.  

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních, daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
 1. přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
 2. právní a daňové souvislosti
 3. interní dokumentace
 4. oběh elektronických účetních dokladů, archivace
 5. vystavování e-faktur, skenování, archivace 

2. blok – Ing. Jolana Pražáková 

 • Přehled části legislativy, která se dotýká digitalizace
 • Komunikace se státní správou (formát XML, PDF)
 • Nástroje pro automatické vyčítání údajů z faktur

 1. Šablony,
 2. Umělá inteligence
 • Další možnosti automatizace
 1. Vstupní portály
 2. Zasílání emailem
 3. Předávání přes cloudová úložiště

3. blok – zástupci společností, které nabízejí komponenty, se kterými je možné využít stávající účetní systémy ke změně, k přechodu na elektronické účetnictví:

 • Automatizace účetnictví v praxi: Příběh zákazníka

Pavel Janyška, GRiT, s.r.o. a Renáta Pavičová, 3E PROJEKT, a.s., ředitelka útvaru finance a majetek

4. blok – Ing. Jolana Pražáková

Komplexní ukázka automatizace při zpracování účetnictví klienta účetní kanceláře (externí vedení účetnictví) po jednotlivých fázích a s využitím jednotlivých aplikací

 • Předání dokladu (faktura přijatá)
 • Vytěžení (vyčtení dat z faktury) aplikací
 • Zaúčtování
 • Archivace – možnosti
 • Reporting
 • Úskalí v oblasti automatizace – průkaznost, bezpečnost dat

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce v účtárnách a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Nedílnou součástí je i zviditelnění směru, kterým se další vývoj v práci účetních bude ubírat. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

 

Více informací zde.

Reklama

Potrebujete poradiť s riešením pre vašu firmu?